spkv education

menu
Úvodní stránka > Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Podpořte nás

Spolupracujeme se školami, které připravují děti na život v 21.století.

CHCI SE ZAPOJIT

Přínosy

Kreativita a kritické myšlení jsou klíčové dovednosti současného i budoucího světa a patří mezi jedny z nejžádanějších dovedností na trhu práce. Našim cílem je rozvíjet je prostřednictvím kreativního učení.

Kreativní učení

  • rozvíjí motivaci žáků, zlepšuje docházku, zvyšuje zájem o probíraná témata a pomáhá osvojit si znalosti v kontextu
  • rozvíjí klíčové kompetence
  • zlepšuje úroveň funkční gramotnosti
  • učitelům přináší dlouhodobou podporu, inspiraci ve výukových metodách i možnost objevit silné stránky a talenty svých studentů
  • výrazně zlepšuje sociální klima tříd, posiluje propojení s rodiči, vedením školy i místní komunitou
  • vede k rozvíjení osobnostních kompetencí jako je tvořivost, komunikace, naslouchání, respekt, spolupráce, odvaha vyjádřit svůj názor a kritické myšlení
  • zvyšuje adaptabilitu žáků na výzvy 21. století i uplatnitelnost na trhu práce
  • prostřednictvím prakticky zamařených aktivit pod vedením umělců ukazuje žákům nové profesní možnosti

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

Co je kreativita?

Pracujeme s pojetím kreativního učení jako vzdělávání, ve kterém umění a kulturní aktivity vědomě cílí k rozvoji kognitivních schopností, tj. porozumění, dovedností dětí, žáků a mladých lidí a jejich znalostí. Přičemž zásadní podmínkou je, že učení probíhá ve spolupráci s umělci nebo profesionály z kreativních profesí.

Kreativní učení zahrnuje:

  • Vzdělávání uměním: tj. s využitím vlastností, dovedností a technik uměleckého oboru zapojovat a rozvíjet děti, žáky a mladé lidi a to primárně v jiné než umělecké oblasti
  • Kreativní učení: tj. rozvoj kreativního myšlení dětí, žáků a mladých lidí a rozvoj inovativních přístupů k učení a učení se s využitím umění, kulturních aktivit a kreativních postupů.

Návyky kreativního myšlení

Naše programy

dlouhodobé
programy

Jak propojit výuku matematiky, zeměpisu a výtvarky? Co takhle architektonickým projektem, který se zaměří na stavbu mostů po celém světě! V našich projektech umíme hledat souvislosti, propojit různé obory i motivovat studenty.

projektové
dny

Projektové dny umíme připravit na klíč dle potřeb a zájmů školy.

kroužky

Nechte děti vplout spolu s námi do světa fantazie a dobrodružství v jednom z našich kroužků.

CHCI SE ZAPOJIT
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR