spkv education

menu
Úvodní stránka > Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Podpořte nás

Spolupracujeme se školami, které připravují děti na život v 21. století.

CHCI SE ZAPOJIT

Přínosy

Kreativita a kritické myšlení jsou klíčové dovednosti současného i budoucího světa a patří mezi jedny z nejžádanějších dovedností na trhu práce. Našim cílem je rozvíjet je prostřednictvím kreativního učení.

Vytváříme funkční vzdělávací prostředí, které je nekompetitivní a vytváří zdravé vztahy. V takovém prostředí se lépe eliminují projevy diskriminace, netolerance odlišností a podporují rovné příležitosti u holek a kluků již v školním věku.

Kulturní a kreativní odvětví častokrát bourá zažité představy genderových stereotypů o tom, jaké profesní pozice zastávají muži a ženy. Skrze projekty děti a mladí lidi mění svoje aspirace, protože objevují svůj potenciál a talent, nezávisle na společenských konvencích.

 

Kreativní učení

  • rozvíjí motivaci žáků, zlepšuje docházku, zvyšuje zájem o probíraná témata a pomáhá osvojit si znalosti v kontextu
     

  • učitelům přináší dlouhodobou podporu, inspiraci ve výukových metodách i možnost objevit silné stránky a talenty svých studentů

  • ​rozvíjí klíčové kompetence a zlepšuje úroveň funkční gramotnosti

  • zvyšuje adaptabilitu žáků na výzvy 21. století  i uplatnitelnost na trhu práce, výrazně zlepšuje sociální klima tříd, posiluje propojení s rodiči, vedením školy i místní komunitou

  • vede k rozvíjení osobnostních kompetencí jako je tvořivost, komunikace, naslouchání, respekt, spolupráce, odvaha vyjádřit svůj názor a kritické myšlení

  • prostřednictvím prakticky zaměřených aktivit pod vedením umělců ukazuje žákům nové profesní možnosti

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

Co je kreativita?

Pracujeme s pojetím kreativního učení jako vzdělávání, ve kterém umění a kulturní aktivity vědomě cílí k rozvoji kognitivních schopností, tj. porozumění, dovedností dětí, žáků a mladých lidí a jejich znalostí. Přičemž zásadní podmínkou je, že učení probíhá ve spolupráci s umělci nebo profesionály z kreativních profesí.

Kreativní učení zahrnuje:

  • Vzdělávání uměním tj. s využitím vlastností, dovedností a technik uměleckého oboru zapojovat a rozvíjet děti, žáky a mladé lidi a to primárně v jiné než umělecké oblasti
  • Kreativní učení tj. rozvoj kreativního myšlení dětí, žáků a mladých lidí a rozvoj inovativních přístupů k učení a učení se s využitím umění, kulturních aktivit a kreativních postupů.

Návyky kreativního myšlení

Naše programy

dlouhodobé
programy

Jak propojit výuku matematiky, zeměpisu a výtvarky? Co takhle architektonickým projektem, který se zaměří na stavbu mostů po celém světě! V našich projektech umíme hledat souvislosti, propojit různé obory i motivovat studenty.

projektové
dny

Projektové dny umíme připravit na klíč dle potřeb a zájmů školy.

kroužky

Nechte děti vplout spolu s námi do světa fantazie a dobrodružství v jednom z našich kroužků.

CHCI SE ZAPOJIT
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR