spkv education

menu

O nás

Jsme experti na rozvoj kreativity. Už deset let přinášíme do českého vzdělávacího systému i dalších oblastí progresivní metody kreativního učení, na jejichž vývoji spolupracujeme se zahraničními i českými partnery.

SPKV team

Nabízíme komplexní řešení rozvoje kreativního učení v regionech. Náš přístup zahrnuje procesy designového myšlení, které vychází z místních podmínek a potřeb, propojuje místní aktéry a rozvíjí region. Podporujeme koncepční rozvoj kreativního učení na úrovni zřizovatelů (MČ Praha 10). Jsme iniciátory platformy uMĚNÍM sdružující umělecké organizace působící ve vzdělávání a jsme odborným partnerem Nadačního fondu Eduzměna.

Více než pět let realizujeme program Kreativní partnerství, který vyvinula britská organizace Creativity, Culture and Education a úspěšně probíhá v mnoha zemích po celém světě a díky nám i v České republice.

Podpořte nás

Kontakty

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
(korespondenční adresa)

Pražské kreativní centrum, 2. patro
Staroměstské náměstí 4/1
110 00 Praha 1
odkaz na mapu

E-mail: office@spkv.education
 

Fakturační údaje
(sídlo společnosti)

Haštalské náměstí 1046/2
110 00 Praha 1

IČ 29020310
DIČ CZ29020310

Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl 0 číslo vložky 711. 
Nejsme plátci DPH. Datová schránka: wfsct8a

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2900977377/2010
Fio banka, V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1

IBAN: CZ52201000000002900977377
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

NAPIŠTE NÁM

 

Náš tým

Katarína Kalivodová / CEO

Katarína Kalivodová / CEO katarina.kalivodova@spkv.education

Původní profesí performerka působila v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění). V SPKV vede tvorbu programů na rozvoj kreativity a designového myšlení. Od července 2020 je ředitelkou SPKV.

Michaela Kuříková

Michaela Kuříková michaela.kurikova@spkv.education

Vystudovala výtvarná umění na FaVU VUT. V SPKV se věnuje tvorbě programů a metodických podkladů pro školy, aktuálně vede projekty Vzdělávání pro budoucnost a Školy pro budoucnost. Inspirují ji možnosti práce napříč obory a umění všeho druhu. Studuje v doktorském programu na UK s tématem kreativity ve vzdělávání. 

Marie Pánková

Marie Pánková marie.pankova@spkv.education

Milovnice poznámkových bloků a hraní si s písmeny. V SPKV se s láskou a péčí věnuje sociálním sítím.

Kateřina Švejdová

Kateřina Švejdová katerina.svejdova@spkv.education

Vystudovala výtvarnou výchovu, matematiku a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a MUNI. V současné době působí jako lektor a produkční v oblasti vzdělávání a umění. V SPKV se věnuje komunikaci a koordinaci projektu Školy pro budoucnost a činnosti uvnitř organizace.

Kristýna Kratochvílová

Kristýna Kratochvílová kristyna.kratochvilova@spkv.education

Vystudovala pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na projektech v SPKV spolupracuje od roku 2012, podílela se na koordinaci mezinárodních vzdělávacích projektů a také programů Kreativní partnertví pro rovné příležitosti a Kreativní partnertsví Praha. Aktuálně je koordinátorkou projektu Školy pro budoucnost. 

Marianna Sršňová

Marianna Sršňová


Zakladatelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Už 10 let se věnuje rozvoji kreativity v organizacích i u jednotlivců, působí v mezinárodní síti expertů kreativního učení.

 

Správní rada

Josef Fiřt
Tomáš Němec
Zbyněk Rozbořil

Dozorčí rada

Peter Porubský
Edita Kudláčová
Vladimír Sršeň

Reference

 • Ilona Bočínská

  „Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili.“

  Ilona Bočínská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově

 • Jana Dlouhá

  "V Centru pro otázky životního prostředí se zabýváme vzděláváním, a to z hlediska možností podporovat kompetence důležité pro aktivní občanství a samostatné rozhodování. To nelze bez schopnosti si představit budoucnost, znát postupy, které jsou nové, nevycházejí ze zaběhnutých zvyklostí (ty totiž často posilují status quo), a mít dostatek vůle své představy realizovat. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme působit na všechny složky osobnosti, rozvíjet je ve vzájemné harmonii – doplňovat znalostně založené environmentální vzdělávání o kreativitu, umění, a další výrazně humanitní prvky. To se nám v poslední době daří díky spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, která je našim partnerem v projektechVzdělávání pro budoucnost a Školy pro budoucnost." 

  Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Jana Babincová

  "Spolupráce se SPKV pro mě byla velmi podnětná a inspirující v obou oborech, kterým se věnuji - volné umělecké praxi a lektorské činnosti.
  Poznala jsem řadu zajímavých osobností a prohloubila jsem si znalosti a schopnosti v mezioborovém přístupu ke vzdělávání a volné tvorbě.
  Mám mnoho krásných a dojemných vzpomínek na práci s dětmi a jejich učitelkou během našeho projektu a závěrečné prezentace v DOXu."

  Jana Babincová, výtvarná umělkyně

   

 • Marcel Gabriel

  "Pokud byste chtěli ve výuce vybočit ze zavedených stereotypů a výuku si užívat, pak tento projekt, ve kterém se spojí učitel s umělcem, je přesně to, po čem volá výuka 21. století.  Samotný proces a výsledek bude nejen překvapivý, ale  inspirující, vzrušují a nezapomenutelný nejen pro žáky, ale i pro vás."

  Marcel Gabriel, ZŠ Strossmayerovo nám.

 • Jiří Raiterman

  „Dlouhodobě aplikujeme kreativní učení a oceňujeme kvalitní práci SPKV v této oblasti. A stejně jako my se snažíme obohatit formální (školní) vzdělávání možností učit se na jiném místě a jinak, tak vnímáme projekty SPKV jako způsob proměny prostředí pro formální vzdělávání – umění do všech škol!“

  Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

 • Petr Kouba

  "Město Přerov může být hrdé na žáky ZŠ Boženy Němcové a na jejich kreativitu, ale hlavně ti žáci můžou být hrdí sami na sebe, co všechno dokázali. Postavení školy Boženy Němcové je v Přerově velmi specifické, taková prezentace rozhodně přispívá k souznění minority s majoritou, stírají se rozdíly a prostřednictvím umění nacházejí společnou řeč."

  Petr Kouba, náměstek primátora, Přerov

 • Lucie Wittlichová

  „Po dobu jednoho roku se žáci pravidelně pod vedením Tomáše Žižky učili natáčet a animovat filmy, psát scénáře, vymýšlet pointy a to vše nakonec veřejně prezentovat. Pro žáky i pedagogy to byl nejenom nevšední zážitek, ale též možnost nahlédnout do světa fantazie a imaginace malých venkovských dětí. Díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se nám, ale především našim dětem, rozšířily další obzory a moc bychom si přáli, aby i další generace žáků měli tuto možnost. Vždyť život je jedno velké umění!“ 

  Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany

 • Lenka Němcová

  "Vzájemná spolupráce umělců, učitelů a koučů dává předpoklad vytvářet variabilní a zajímavé týmy, které dávají tvorbě projektů potenciál a jedinečnost.  Já sama jsem velkým fanouškem rozvoje komplexního souboru kompetencí, které rozvíjí dovednosti a osobnost žáka.  Máme společný cíl, který se mi po čtyřech letech jeví jako velmi úspěšný, výsledky v praxi, které žáci dokázali, jsou perspektivní  pro jejich budoucnost."

  Lenka Němcová, ZŠ Rakovského, Praha

CHCI SE ZAPOJIT

NOVINKY

© 2022 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR