spkv education

menu

 Komunita učitelů a profesionálů z KKO

Tvoříme novou komunitu pro kreativní vzdělávání. Věříme v systémovou změnu prostřednictvím dětí a sdílení zkušeností s učiteli. 

  • Charakteristika: profesionálové z kulturních a kreativních oblastí, pedagogové, odborníci na vzdělávání, kteří na školách vytvářejí prostředí pro kreativní vzdělávání
  • Cíle:  rozvoj kreativního vzdělávání, propojování oblastí KKO a školství, rozvoj kapacity komunity pro kreativní vzdělávání, podpora funkčního vzdělávacího prostředí na školách, implementace principů v praxi (učení sa zpětné vazby, formativní přístup, designový proces, rozvoj kompetencí kreativního myšlení)
  • Kdo je součástí: konzultanti kreativity / mentoři, umělci, odborníci z KKO, učitelé, experti (vzdělávání, kultura, byznys, NGO…)

 

Komunita střešních organizací

Jsme iniciátory uMĚNÍM - Platformy pro kreativní učení, odborným partnerem Eduzměny. Jsme součástí sítě ČOSIV a iniciativy Kompas.

  • Charakteristika: propojení střešních organizací v rámci ČR, které naplňují cíle vzdělávacích politik a strategií v ČR
  • Cíle: synergie na úrovni sdílených vizí a principů, sdílení dopadů, vytvoření potenciálu systémů změny, advokacie
  • Kdo je součástí: zastřešující organizace v oblasti vzdělávání, mezi kterými je synergické propojení na úrovni vizí a cílů, sdílejí podobné principy a mají ambici systémové změny v oblasti vzdělávání

 

Mezinárodní komunita

Jsme součástí mezinárodní sítě CCE / organizace Creativity, Culture & Education/.

  • Charakteristika: organické propojení organizací, které realizují a zkoumají možnosti kreativního vzdělávání v mezinárodním kontextu
  • Cíle: sdílení know how v oblasti designu programů na školách, sdílení know how v oblasti designu a rozvoje nástrojů realizace a měření dopadu kreativního vzdělávání, sdílení výzkumu, knowledge based a evidence based practice, odborná podpora popularizačních formátů (festivaly, konference, keynote speeches
  • Kdo se účastní: organizace zastřešené a spolupracující se CCE + další partneři na mezinárodní úrovni

 

Podpořte nás
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR