spkv education

menu

 

 Komunita učitelů a profesionálů z KKO

Věříme v systémovou změnu prostřednictvím dětí a sdílení zkušeností s učiteli. 

Tvoříme novou komunitu pro kreativní vzdělávání. 

Součástí této komunity jsou konzultanti kreativity a mentoři, umělci, odborníci z KKO, učitelé, experti v oblasti vzdělávání, kultury, byznysu, NGO a dalších. Propojujeme profesionály z kulturních a kreativních oblastí, pedagogy a odborníky na vzdělávání, kteří na školách vytvářejí prostředí pro kreativní vzdělávání. 

Rozvíjíme kreativní vzdělávání
Propojujeme oblasti KKO a školství
Rozvíjíme kapacitu komunity pro kreativní vzdělávání
Podporujeme funkční vzdělávací prostředí na školách

Implementujeme tyto principy v praxi: 
Učení sa zpětné vazby
Formativní přístup
Designový proces
Rozvoj kompetencí kreativního myšlení

Komunita střešních organizací

Jsme iniciátory uMĚNÍM - Platformy pro kreativní učení, odborným partnerem Eduzměny.
Jsme součástí sítě ČOSIV a iniciativy Kompas.

Propojujeme střešní organizace, které naplňují cíle vzdělávacích politik a strategií v ČR.
Podporujeme synergii na úrovni sdílených vizí, principů a dopadů, vytváření potenciálu systémů změny a advokacie.

Součástí komunity jsou zastřešující organizace v oblasti vzdělávání, mezi kterými je synergické propojení na úrovni vizí a cílů, sdílejí podobné principy a mají ambici systémové změny v oblasti vzdělávání. 

Mezinárodní komunita

Jsme součástí mezinárodní sítě CCE / organizace Creativity, Culture & Education/.

Tato síť je organickým propojením organizací zastřešených a spolupracujících se CCE + dalších partnerů na mezinárodní úrovni, kteří realizují a zkoumají možnosti kreativního vzdělávání v mezinárodním kontextu. 

Jejich společných cílem je sdílet know how v oblasti designu programů na školách, sdílet know how v oblasti designu a rozvoje nástrojů realizace a měření dopadu kreativního vzdělávání, výzkumu, knowledge based a evidence based practice a odborné podpory popularizačních formátů (festivaly, konference, keynote speeches).  

Podpořte nás
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR