spkv education

menu
Úvodní stránka > Odborná činnost

Odborná činnost

Podpořte nás

Zaměřujeme se na projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Realizujeme workshopy, kroužky pro děti, dlouhodobé projekty ve školách. Podporujeme vzdělávání a rozvoj učitelů i umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. 

Věnujeme se popularizaci kreativity a kreativního učení jako klíčové kompetence pro 21. století. Pořádáme konference, diskuze, workshopy, festivaly. Ve spolupráci s Centrem pro současné umění DOX připravujeme FUK – festival umění a kreativity ve vzdělávání

Vedle našich vlastních projektů jsme obsahovými partnery Nadačního fondu Eduzměna. Podílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM – platformy pro kreativní učení.

Teoretická východiska

Kreativní návyky mysli

Lidská kreativita souvisí s  osvojováním návyků kreativního  myšlení. SPKV ve svých projektech pracuje s  celosvětově  užívaným modelem kreativních návyků mysli, který vznikl v roce 2013 v Centre for Real-World Learning na University of  Winchester ve spolupráci s OECD.

Vysoce funkční prostředí

Pedagogický přístup známý jako „vysoce funkční prostředí“ (High Functioning Classroom, HFC) vyvinula mezinárodní nadace Culture, Creativity and Education (CCE). Graf Paula Collard (2016) nám neříká, že principy na levé straně jsou špatné.

Lundy model dětské participace

Využíváme model pro participativní projekty. Jde o konceptuální nástroj, který má pomoci zajistit dítěti právo na to, aby jeho názory byly brány v potaz ve všech otázkách, které se ho v rámci vzdělávání dotýkají. Model vytvořila Laura Lundy (2007) na základě článku 12 Úmluva OSN o právech dítěte z roku 1990.

Zavřít

Kruh kreativity, který v projektech proužíváme a nabízíme ke stažení níže, je rozdělen do segmentů vycházejících ze středu. Je pomůckou pedagogům pro zavádění výukových strategií souvisejících s rozvíjením kreativních návyků ve třídě.

1. typy učení (slovesa), která každý návyk mysli výslovně podporuje
2. návyky a dílčí návyky (podnávyky)
3. výroky (tvrzení), k jejichž posilování poskytujeme studentům pravidelné příležitosti a podporu (odrážejí dílčí návyky mysli) / studentům poskytujeme pravidelné příležitosti a podporu, aby …
4. možné výukové strategie, které žákům umožňují vědomě posilovat jejich návyky mysli

Odborná činnost

Soubor ke stažení
Zavřít

“Jsou chvíle, kdy dítě potřebuje sedět v klidu, samo a jen přijímat, co učitel sděluje. Problém nastává ve chvíli, kdy pasivní postupy předávání a přijímání informací ve vaší třídě převažuje. Pasivní přístup zkrátka nevede k aktivnímu učení”, shrnuje Paul Collard, ředitel CCE.

Odborná činnost

Zavřít

Tzv. Lundy model se snaží rozvíjet schopnost žáků vnímat se jako osoby, které mají možnost jednat a mají názor, jenž může ovlivňovat situace.  Jak může vzdělávání vyjít z tohoto modelu a vytvořit prostor, v němž by se  žáci jako občané podíleli na rozvoji komunity a ekologické a sociální spravedlnosti, což jsou nepochybně oblasti, které mají vliv na jejich život? Na toto téma se zaměřujeme například v rámci projektu Dětský Think Tank.

Odborná činnost

Metodické inspirace

Vyjmenované příběhy aneb Učíme se profesí: spisovatel a divadlo metodika Vyjmenované příběhy aneb Učíme se profesí: spisovatel a divadlo

Představujeme případovou studii, která slouží jako metodická inspirace pro realizaci školního projektu Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Metodika slouží jako návod pro samotnou realizaci projektového vyučování na ZŠ a může být i vhodnou inspirací do výuky.

Prvouka hravě: Místo, kde žijeme metodika Prvouka hravě: Místo, kde žijeme

Představujeme případovou studii, která slouží jako metodická inspirace pro realizaci školního projektu
Pravouka hravě: Místo, kde žijeme. Učitelům nabízíme možnost, jak uchopit zvolené téma netradičním
přístupem. Pomocí této formy rozvíjíme v žácích aktivní občanství a zapojování do regionální komunity.

Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost metodika Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je rámec, který reaguje na měnící se potřeby společnosti a environmentální situaci. Popisuje potřebné změny návyků v myšlení a chování a pedagogický přístup, kterého je třeba ve vzdělávání poskytnout. Metodické inspirace z projektu Vzdělávání pro budoucnost (2021) vznikly díky pedagogům, umělcům i žákům ze čtyř pražský škol.

Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

Učitelům fyziky nabízíme možnost, jak uchopit téma fyzikálních zákonů a jevů novátorským přístupem. Zvolené téma Superhrdinové a fyzikální zákony je svou náročností a zařazením vhodné pro žáky 6. a 7. třídy.

Podpora spolupráce učitelů a umělců metodika Podpora spolupráce učitelů a umělců

Shrnujeme pro vás zkušenosti z aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců (2017 - 2019) v projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti realizovaného pod vedením Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. V souboru inspirativních příkladů sedmi tříd ZŠ najdete popis projektů i dopadů a přínosů pro 14 zapojených učitelů a jejich žáky.

Metodika projektu Školy pro budoucnost metodika Metodika projektu Školy pro budoucnost

Tato metodika ukazuje, jak ke zvoleným vzdělávacím cílům (v tomto případě z oblasti kreativního vzdělávání) hledat adekvátní nástroje, pomocí nichž lze sledovat pokrok žáků k zamýšlenému, žádoucímu stavu. Nástroje byly pilotně vyzkoušeny v projektu Školy pro budoucnost (ŠpB)– pomohly ověřit účinek kreativních přístupů na procesy učení i jejich výsledky. Metodika je výstupem projektu Školy pro budoucnost (2022).

Studie a další výstupy

Manuál akčního výzkumu                                 studie
Manuál akčního výzkumu

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci a na základě ...

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci, na tomto základě naplánovat kroky ke změně či jejímu obohacení a následnému vyhodnocení kroků, které byly provedeny. Akční výzkum je jedním z typů výzkumu, který souvisí se změnou aktivit, které studuje...

Manuál akčního výzkumu ke stažení Zavřít
Posun ve vztazích ve třídě studie
Posun ve vztazích ve třídě

Případová studie se zaměřuje na proces změn vztahů ve třídě v kontextu realizace dvou třídních projektů na jedné střední odborné škole.

Cílem následujícího textu je identifikovat, jak projekty zaměřené na rozvoj kreativity u žáků (ne)zamýšleně přispěly i ke zlepšení vztahů ve třídách a ke zvýšení zájmu žáků o školní vzdělávání.

Soubor ke stažení Zavřít
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace studie
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém ...

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém je velký počet žáků, kteří jsou ohroženi možnou šikanou. Tato hrozba je (nebo může být) ovlivněna jednáním okolí, které je zatíženo stereotypy a předsudky spojenými s romským etnikem.

Soubor ke stažení Zavřít
Můj otisk (Děti času) studie
Můj otisk (Děti času)

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního ...

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního projektu, ve kterém došlo k posunu celé třídy zejména v oblasti motivace žáků, jejich spolupráce (rozvoj kompetence sociální a personální) a rovněž k pozitivnímu dopadu při obohacení repertoáru výukových metod pro učitelku.

Soubor ke stažení Zavřít
Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR studie
Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR

Tento článek (2021) pojednává o pedagogickém přístupu Vzdělávání pro budoucnost (VpB). Článek shrnuje, jak se projekt vztahuje k Akční kompetenci (Jensen & Schnack, 1997) a modelu participace (Lundy, 2007), za účelem vytvoření efektivního přístupu k rozvoji udržitelných kompetencí a rozvoji sebepojetí žáků jako aktérů změny. Popisuje implementaci pilotního projektu VpB ve čtyřech třídách základních škol (1.–9. třída) a pozitivní dopad rozvoje kompetencí u účastníků.

Modely kreativity a jejich význam ve vzdělávání studie
Modely kreativity a jejich význam ve vzdělávání

Literární přehledová studie (2023) popisuje kreativitu ve vzdělávacím kontextu, vztahuje ji k výtvarné výchově a nabízí širší nadoborový pohled. Představuje dílčí aspekty kreativity, které jsou důležité pro definování a porozumění této dovednosti a na třech zahraničních modelech ukazuje, jak lze kreativitu konceptualizovat pro potřeby vzdělávací aplikace ve škole. Modely srovnává a předznamenává jejich užitečnost pro pedagogickou praxi.

NAČÍST DALŠÍ ODBORNÉ VÝSTUPY

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

© 2023 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.