spkv education

menu
Úvodní stránka > Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Podpořte nás

Co je kreativní vzdělávání?

Mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností. 

Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii žáků. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka

Tak aby se projevila jeho originalita a autenticita.

Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 

 

CHCI SE ZAPOJIT

3.

nejžádanější dovedností, kterou zaměstnavatelé požadují po zaměstnancích, bude v roce 2020 kreativita.

KRUCHOSKI, P. (2016). 10 skills you need to thrive tomorrow – and the universities that will help you get them. World Economic Forum.

+2,5

Kreativní učení vedlo ke zlepšení výsledků žáků až o 2,5 stupně.

Lorem ipsum dolor sits

+0,5%
HDP

Zvýšení kvality vzdělávání může vést k nárůstu 0,5% HDP.

KRUCHOSKI, P. (2016). 10 skills you need to thrive tomorrow – and the universities that will help you get them...

Naše projekty

Město budoucnosti

V projektu, který probíhal v rámci Kreativního partnerství na ZŠ Na Beránku v Praze, se žáci učili pochopit geometrii jako celek...

Projekt Čítárna

V rámci programu Kreativní partnerství pracovali studentky a studenti truhlářského a instalatérského oboru ze SOŠ Beroun-Hlinky v roce...

Já a můj čas

Žáci ze ZŠ Pod Budčí, Zákolany, se pod vedením divadelníka a výtvarníka Tomáše Žižky ve spolupráci s pedagogy věnovali projektu zaměřenému...

Piráti z fantazie

Nové metody vyučování formou projektové výuky a kreativních metod vzdělávání si vyzkoušeli na ZŠ Boženy Němcové v Přerově...

Zavřít

MĚSTO BUDOUCNOSTI

V projektu, který probíhal v rámci Kreativního partnerství na ZŠ Na Beránku v Praze, se žáci učili pochopit geometrii jako celek. Prostřednictvím různých výtvarných technik tvořili vlastní 3D model města budoucnosti, ve kterém by chtěli žít – s využitím concept artu. Společně s umělcem rozvíjeli svou fantazii, seznámili se s funkcemi a formou architektury, se základními pojmy geometrie, tvary a tělesy i se základními otázkami urbanismu. Díky projektu si žáci uvědomili, že je geometrie obklopuje v běžném životě, zkoumali, jak na ně působí různé objekty, jak geometrie mění prostředí, ve kterém žijí a jakým způsobem je ovlivňuje.

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Město budoucnosti Enotor

Zavřít

PROJEKT ČÍTÁRNA

V rámci programu Kreativní partnerství pracovali studentky a studenti truhlářského a instalatérského oboru ze SOŠ Beroun-Hlinky v roce 2018/2019 pod vedením architekta Ondřeje Krajdla ve spolupráci s pedagogy na projektu návrhu a realizace čítárny jako relaxačního místa pro studenty. Pracovali na návrzích designu, interiéru, nábytku, osvětlení, malby i dekorací. Vyzkoušeli si aktivity, které běžně ve výuce nedělají, např. navrhování v počítačovém programu Sketchup. Vybudovaný prostor je aktuálně k dispozici všem studentům jako chill-out zóna.

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Projekt Čítárna

Zavřít

JÁ A MŮJ ČAS

Žáci ze ZŠ Pod Budčí, Zákolany, se pod vedením divadelníka a výtvarníka Tomáše Žižky ve spolupráci s pedagogy věnovali projektu zaměřenému na vnímání času v kontextu historie obce Zákolany. Projekt se zaměřil na rozvoj čtenářské gramotnosti i posílení pozitivních vztahů ve třídě. Děti si zvolily jako svůj cíl vytvoření animovaného filmu, pro který psali příběhy a vytvářeli storyboardy. Při tvorbě filmů používali různé výtvarné techniky jako papírkovou metodu, loutky či meotar a animování písku atd. V místní Piance Dalibor vystavili žáci své scénáře a výtvarné návrhy ke svým filmům a další výtvarné práce vzniklé v průběhu projektu.

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Já a můj čas

Zavřít

PIRÁTI Z FANTAZIE

Nové metody vyučování formou projektové výuky a kreativních metod vzdělávání si vyzkoušeli na ZŠ Boženy Němcové v Přerově. Děti tvořily jak výtvarnou, tak hlavně filmovou formou. Na základě jazykových cvičení a podkladů psaly scénáře, stavěly strukturu filmů a dalších artefaktů a učily se pracovat s novými technologiemi. Ve vlastní videotvorbě se věnovaly vesmíru, planetě Zemi, ve druhém pololetí se zaměřily na dějiny antického Řecka a Říma (dle probíraného učiva). Natočená videa prezentovaly na společné výstavě v galerii Pasáž.

"Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili."     

                                                                                                                                                               Ilona Bočinská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové, Přerov    

 

 
 

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání

GALAXY BOB A JEHO VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ

NAPIŠTE NÁM

Reference

 • Petr Kouba

  "Město Přerov může být hrdé na žáky ZŠ Boženy Němcové a na jejich kreativitu, ale hlavně ti žáci můžou být hrdí sami na sebe, co všechno dokázali. Postavení školy Boženy Němcové je v Přerově velmi specifické, taková prezentace rozhodně přispívá k souznění minority s majoritou, stírají se rozdíly a prostřednictvím umění nacházejí společnou řeč."

  Petr Kouba, náměstek primátora, Přerov

 • Marcel Gabriel

  "Pokud byste chtěli ve výuce vybočit ze zavedených stereotypů a výuku si užívat, pak tento projekt, ve kterém se spojí učitel s umělcem, je přesně to, po čem volá výuka 21. století.  Samotný proces a výsledek bude nejen překvapivý, ale  inspirující, vzrušují a nezapomenutelný nejen pro žáky, ale i pro vás."

  Marcel Gabriel, ZŠ Strossmayerovo nám.

 • Lenka Němcová

  "Vzájemná spolupráce umělců, učitelů a koučů dává předpoklad vytvářet variabilní a zajímavé týmy, které dávají tvorbě projektů potenciál a jedinečnost.  Já sama jsem velkým fanouškem rozvoje komplexního souboru kompetencí, které rozvíjí dovednosti a osobnost žáka.  Máme společný cíl, který se mi po čtyřech letech jeví jako velmi úspěšný, výsledky v praxi, které žáci dokázali, jsou perspektivní  pro jejich budoucnost."

  Lenka Němcová, ZŠ Rakovského, Praha

 • Jana Dlouhá

  "V Centru pro otázky životního prostředí se zabýváme vzděláváním, a to z hlediska možností podporovat kompetence důležité pro aktivní občanství a samostatné rozhodování. To nelze bez schopnosti si představit budoucnost, znát postupy, které jsou nové, nevycházejí ze zaběhnutých zvyklostí (ty totiž často posilují status quo), a mít dostatek vůle své představy realizovat. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme působit na všechny složky osobnosti, rozvíjet je ve vzájemné harmonii – doplňovat znalostně založené environmentální vzdělávání o kreativitu, umění, a další výrazně humanitní prvky. To se nám v poslední době daří díky spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, která je našim partnerem v projektechVzdělávání pro budoucnost a Školy pro budoucnost." 

  Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Jiří Raiterman

  "Dlouhodobě aplikujeme kreativní učení a oceňujeme kvalitní práci SPKV v této oblasti. A stejně jako my se snažíme obohatit formální (školní) vzdělávání možností učit se na jiném místě a jinak, tak vnímáme projekty SPKV jako způsob proměny prostředí pro formální vzdělávání - umění do všech škol!"

  Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

 • Jana Babincová

  "Spolupráce se SPKV pro mě byla velmi podnětná a inspirující v obou oborech, kterým se věnuji - volné umělecké praxi a lektorské činnosti.
  Poznala jsem řadu zajímavých osobností a prohloubila jsem si znalosti a schopnosti v mezioborovém přístupu ke vzdělávání a volné tvorbě.
  Mám mnoho krásných a dojemných vzpomínek na práci s dětmi a jejich učitelkou během našeho projektu a závěrečné prezentace v DOXu."

  Jana Babincová, výtvarná umělkyně

   

 • Ilona Bočínská

  "Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili."

  Ilona Bočínská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově

 • Lucie Wittlichová

  “Po dobu jednoho roku se žáci pravidelně pod vedením Tomáše Žižky učili natáčet a animovat filmy, psát scénáře, vymýšlet pointy a to vše nakonec veřejně prezentovat. Pro žáky i pedagogy to byl nejenom nevšední zážitek, ale též možnost nahlédnout do světa fantazie a imaginace malých venkovských dětí. Díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se nám, ale především našim dětem, rozšířily další obzory a moc bychom si přáli, aby i další generace žáků měli tuto možnost. Vždyť život je jedno velké umění!”  

  Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany                                                                                                          

CHCI SE ZAPOJIT

Odborné výstupy

Manuál akčního výzkumu                                 studie
Manuál akčního výzkumu

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci a na základě ...

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci a na základě porozumění naplánovat kroky k jejímu obohacení či změně a následnému vyhodnocení kroků, které byly provedeny. Akční výzkum je jedním z typů výzkumu, který souvisí se změnou aktivit, které studuje ...

Manuál akčního výzkumu ke stažení Zavřít
Posun ve vztazích ve třídě studie
Posun ve vztazích ve třídě

Případová studie se zaměřuje na proces změn vztahů ve třídě v kontextu realizace dvou třídních projektů na jedné střední odborné škole. .. Cílem následujícího textu je ...

Případová studie se zaměřuje na proces změn vztahů ve třídě v kontextu realizace dvou třídních projektů na jedné střední odborné škole. .. Cílem následujícího textu je identifikovat, jak projekty zaměřené na rozvoj kreativity u žáků (ne)zamýšleně přispěly i ke zlepšení vztahů ve třídách a ke zvýšení zájmu žáků o školní vzdělávání.

Soubor ke stažení Zavřít
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace studie
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém ...

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém je velký počet žáků, kteří jsou ohroženi možnou šikanou. Tato hrozba je (nebo může být) ovlivněna jednáním okolí, které je zatíženo stereotypy a předsudky spojenými s romským etnikem.

Soubor ke stažení Zavřít
Můj otisk (Děti času) studie
Můj otisk (Děti času)

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního ...

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního projektu, ve kterém došlo k posunu celé třídy zejména v oblasti motivace žáků, jejich spolupráce (rozvoj kompetence sociální a personální) a rovněž k pozitivnímu dopadu při obohacení repertoáru výukových metod pro učitelku.

Soubor ke stažení Zavřít

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR