spkv education

menu
Úvodní stránka > Naše aktivity > Metodické výstupy

Metodické výstupy

Jak uchopit danou školní látku kreativním způsobem? Jak ji uvést v souvislostech a s přesahem do jiných předmětů? Inspirujte se metodikou z našich školních projektů.

Podpořte nás
Řadit podle:
Město budoucnosti: představa našeho budoucího města
Město budoucnosti: představa našeho budoucího města

Žáci se zabývají konceptem Města budoucnosti v souladu s tématy udržitelného rozvoje. Diskutují na téma město, ve kterém žijí...

Modřínek: zamilovat se do přírody
Modřínek: zamilovat se do přírody

Žáci první třídy poznávají své životní prostředí – městskou čtvrť Modřany – a seznamují se s problémy a výzvami udržitelného rozvoje...

Osobní příběh "Izolace": rozvoj kompetence sebe-uvědomění, normativní kompetence
Osobní příběh "Izolace": rozvoj kompetence sebe-uvědomění, normativní kompetence

Projekt se zaměřuje na sebepoznání a sebereflexi v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V předmětu výchova k volbě povolání...

Projekt "Atria": umožnit žákům stát se hybnou silou změn
Projekt "Atria": umožnit žákům stát se hybnou silou změn

Žáci vytvářejí architektonické návrhy školních atrií, cílem je navrhnout venkovní učebny a prostory pro volný čas...

Prvouka hravě: Místo, kde žijeme
Prvouka hravě: Místo, kde žijeme

V metodické inspiraci  s tématem "Místo, kde žijeme" učitelům nabízíme možnost, jak uchopit zvolené téma netradičním přístupem... 

Superhrdinové – bojová hra
Superhrdinové – bojová hra

Téma školního projektu pracuje s bojovou hrou a představuje téma superhrdinů, jež nám nabízí možnost propojit předměty...

Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony
Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

Učitelům fyziky nabízíme možnost, jak uchopit téma fyzikálních zákonů a jevů novátorským přístupem. Pomocí superhrdinů... 

Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Vyjmenovaná slova
Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Vyjmenovaná slova

Cílem tohoto projektového vyučování je žákům poskytnout nové poznatky a vědomosti prostřednictvím učiva vyjmenovaných slov...

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR