spkv education

menu
Úvodní stránka > Školy pro budoucnost > Projekty > VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST

  ukončený projekt

Projekt Vzdělání pro budoucnost, který realizujeme spolu s Centrem pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, byl vytvořen v souladu s dokumentem o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který vytvořila Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) v roce 2014. Projekt je aplikovaný na vzdělávání v českém kontextu v rámci Vize vzdělávání pro Česko (Dlouhá, Pospíšilová, 2017).

VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST

 

Do tohoto projektu, který spočívá v aktivním zapojení umělce a konzultanta kreativity do spolupráce s učitelem přímo ve třídě, se zapojují 4 třídy základních škol. Hlavním cílem je podpořit u žáků rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím kreativního vzdělávání a programu Kreativní partnerství.

Specifické cíle projektu:

  • Rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji
  • Rozvoj proaktivního přístupu žáků k tématům udržitelného rozvoje
  • Podpora komunitních aktivit škol a působení škol v kontextu komunit
  • Rozvoj kritického myšlení, sociálního učení, tvořivosti, schopnosti řešení problémů a dalších kompetencí žáků.

 

Specifické cíle budou zajištěné prostřednictvím vzájemně propojených aktivit: - realizace programu Kreativní partnerství na 4 třídách ZŠ v Praze - akční výzkum zaměřený na ověření efektivity realizovaného výukového programu a dopady na rozvoj kompetencí - závěrečná prezentace žáků zapojených tříd.

Deklarace Aiči-Nagoja o Vzdělání pro udržitelný rozvoj (2014) zdůrazňuje „potenciál ESD povzbudit studující, aby se pokoušeli měnit sebe a společnost, v níž žijí, a to získáváním znalostí, dovedností, postojů, kompetencí a hodnot vyžadovaných pro globální občanství a místně-kontextovými výzvami přítomnosti i budoucnosti, jako je kritické a systémové myšlení, analytické řešení problémů, kreativita, spolupráce a rozhodování i jednání tváří v tvář nejistotě; pro pochopení celkových souvislostí globálních výzev a přijetí zodpovědnosti vyplývající z takového povědomí.“

Projekt Vize vzdělávání pro Česko (Dlouhá, Pospíšilová, 2017) společně vytvořili zástupci těchto organizací a oborových platforem: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh.

Projekt TL02000081 Vzdělávání pro budoucnost je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ETA.

Podpořte nás
CHCI SE TAKÉ ZAPOJIT
Sdílejte s přáteli:
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR