spkv education

menu
Úvodní stránka > Školy pro budoucnost > Projekty > KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ PRO INKLUZIVNÍ ŠKOLU

KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ PRO INKLUZIVNÍ ŠKOLU

  ukončený projekt

Projekt jsme realizovali v letech 2016–2019 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.  Koncept projektu, který je zastřešen britským programem Creative Partnerships, je založený na strukturované spolupráci mezi umělci a pedagogy v rámci standardní výuky obohacené o rozmanité kreativní a umělecké metody.

KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ PRO INKLUZIVNÍ ŠKOLU

 

Zapojilo se celkem 8 krajů: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Olomoucký kraj, Vysočina, Moravsko-slezský kraj, Ostravský kraj.

Projekt byl kromě základních škol v rámci celé České republiky pilotně vyzkoušen i na středních školách bez maturitní zkoušky. Zapojilo se přibližně 1000 žáků ze 14 různých škol, přičemž nejméně 290 žáků je ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, funkční gramotnosti, motivování žáků k učení, zlepšení sociálního klimatu ve třídě a rovněž individuální podpora žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Efektivita programu je podpořena akčním výzkumem ve všech zapojených třídách, který realizuje Univerzita Palackého v Olomouci.

Projekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601 je spolufinancován Evropskou Unií.

Podpořte nás
CHCI SE TAKÉ ZAPOJIT
Sdílejte s přáteli:
© 2022 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR