spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy

Metodické výstupy

Podpořte nás

Zaměřujeme se na projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Realizujeme workshopy, kroužky pro děti, dlouhodobé projekty ve školách. Podporujeme vzdělávání a rozvoj učitelů i umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. Aktuálně realizujeme vzdělávací projekt Školy pro budoucnost v pražských školách ve spolupráci ve spolupráci s Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy a UUUL – dětským muuuzeem.

Věnujeme se popularizaci kreativity a kreativního učení jako klíčové kompetence pro 21. století. Pořádáme konference, diskuze, workshopy, festivaly. Ve spolupráci s Centrem pro současné umění DOX připravujeme FUK – festival umění a kreativity ve vzdělávání

Rovněž se zabýváme odbornou činností – jsme obsahoví partneři Nadačního fondu Eduzměna. Podílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM – platformy pro kreativní učení.

Odborná činnost

Jsme obsahoví partneři Nadačního fondu EduzměnaPodílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM - platformy pro kreativní učení sdružující umělecké organizace, které vzdělávají uměním.  Spolupracujeme s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy na vzdělávácích projektech v oblasti udržitelného rozvoje. 

Eduzměna
Eduzměna
uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
Projekt FyzikAr 7
Projekt FyzikAr 7
Zavřít

Eduzměna

Metodické výstupy

Metodické výstupy

Metodické výstupy

První prioritou nadačního fondu je realizace regionální pilotáže: ve vybrané obci (v únoru 2020 se touto obcí stalo Kutnohorsko) chce Eduzměna během pěti let dokázat, že díky systematické spolupráci a podpoře všech aktérů zapojených do vzdělávání – zřizovatelů, ředitelů, učitelů a rodičů, lze u žáků dosáhnout pozitivních výsledků. Po vyhodnocení výsledků Nadační fond Eduzměna plánuje rozšíření modelu na další území ČR. 

Katka Kalivodová vede pracovní skupinu zaměřenou na děti. Věnuje se metodické spolupráci na mapovaní potřeb dětí a mladých lidí, designování programu na rozvoj kompetence k řešení problémů a participativní zapojení dětí a mladých lidí do rozhodovaní. 

Marianna Sršňová koordinuje pracovní skupinu zaměřenou na učení se ze zpětné vazby. Podílí se na mapování potřeb škol na Kutnohorsku a je součástí pracovní skupiny zaměřené na učitele, která nastavuje efektivní možnosti podpory učitelů.

Zavřít

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

Zkoumáme dopady uměleckých programů ve vzdělávání na žáky, učitele, školy a další aktéry. Zapojujeme se do odborných diskusí k oblasti rozvoje vzdělávacího systému. Šíříme a propagujeme přínosy umění pro vzdělávání a rozvoj osobnosti mezi širokou a odbornou veřejností. Pracujeme na zvýšení povědomí o přínosech kreativního učení. Rozvíjíme komunitu lidí napříč sektory, která podporuje uplatnění výsledků v praxi. 

Členové: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum pro současné umění DOX, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Tanec Praha, UUUL - dětské muzeum, Ara Art, Kvas, Jaroslav Raušer

Partneři: UK-COŽP, Institut umění - Divadelní ústav, Kreativní Česko

Spolupracující organizace a experti: NIPOS, Česká hudební rada, Divadlo Archa, Informační kancelář OSN, Markéta Pastorová/ Národní ústav pro vzdělávání/, Jaroslav Anděl /Anglo-American University in Prague/

Test

Zavřít

Projekt FyzikAr 7

Jedná se o metodickou pomůcku, díky které se žáci mohou hravou formou seznámit s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované reality. Základními stavebními kameny jsou aplikace s tabletem, který obsahuje 47 animací doplněných o pracovní listy, s otázkami a úkoly s příklady z reálného života.

Aplikaci je ke stažení ZDE.

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

Reference

 • Lucie Wittlichová

  “Po dobu jednoho roku se žáci pravidelně pod vedením Tomáše Žižky učili natáčet a animovat filmy, psát scénáře, vymýšlet pointy a to vše nakonec veřejně prezentovat. Pro žáky i pedagogy to byl nejenom nevšední zážitek, ale též možnost nahlédnout do světa fantazie a imaginace malých venkovských dětí. Díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se nám, ale především našim dětem, rozšířily další obzory a moc bychom si přáli, aby i další generace žáků měli tuto možnost. Vždyť život je jedno velké umění!”  

  Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany                                                                                                          

 • Marcel Gabriel

  "Pokud byste chtěli ve výuce vybočit ze zavedených stereotypů a výuku si užívat, pak tento projekt, ve kterém se spojí učitel s umělcem, je přesně to, po čem volá výuka 21. století.  Samotný proces a výsledek bude nejen překvapivý, ale  inspirující, vzrušují a nezapomenutelný nejen pro žáky, ale i pro vás."

  Marcel Gabriel, ZŠ Strossmayerovo nám.

 • Lenka Němcová

  "Vzájemná spolupráce umělců, učitelů a koučů dává předpoklad vytvářet variabilní a zajímavé týmy, které dávají tvorbě projektů potenciál a jedinečnost.  Já sama jsem velkým fanouškem rozvoje komplexního souboru kompetencí, které rozvíjí dovednosti a osobnost žáka.  Máme společný cíl, který se mi po čtyřech letech jeví jako velmi úspěšný, výsledky v praxi, které žáci dokázali, jsou perspektivní  pro jejich budoucnost."

  Lenka Němcová, ZŠ Rakovského, Praha

 • Petr Kouba

  "Město Přerov může být hrdé na žáky ZŠ Boženy Němcové a na jejich kreativitu, ale hlavně ti žáci můžou být hrdí sami na sebe, co všechno dokázali. Postavení školy Boženy Němcové je v Přerově velmi specifické, taková prezentace rozhodně přispívá k souznění minority s majoritou, stírají se rozdíly a prostřednictvím umění nacházejí společnou řeč."

  Petr Kouba, náměstek primátora, Přerov

 • Jana Dlouhá

  "V Centru pro otázky životního prostředí se zabýváme vzděláváním, a to z hlediska možností podporovat kompetence důležité pro aktivní občanství a samostatné rozhodování. To nelze bez schopnosti si představit budoucnost, znát postupy, které jsou nové, nevycházejí ze zaběhnutých zvyklostí (ty totiž často posilují status quo), a mít dostatek vůle své představy realizovat. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme působit na všechny složky osobnosti, rozvíjet je ve vzájemné harmonii – doplňovat znalostně založené environmentální vzdělávání o kreativitu, umění, a další výrazně humanitní prvky. To se nám v poslední době daří díky spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, která je našim partnerem v projektechVzdělávání pro budoucnost a Školy pro budoucnost." 

  Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Ilona Bočínská

  "Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili."

  Ilona Bočínská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově

 • Jana Babincová

  "Spolupráce se SPKV pro mě byla velmi podnětná a inspirující v obou oborech, kterým se věnuji - volné umělecké praxi a lektorské činnosti.
  Poznala jsem řadu zajímavých osobností a prohloubila jsem si znalosti a schopnosti v mezioborovém přístupu ke vzdělávání a volné tvorbě.
  Mám mnoho krásných a dojemných vzpomínek na práci s dětmi a jejich učitelkou během našeho projektu a závěrečné prezentace v DOXu."

  Jana Babincová, výtvarná umělkyně

   

 • Jiří Raiterman

  "Dlouhodobě aplikujeme kreativní učení a oceňujeme kvalitní práci SPKV v této oblasti. A stejně jako my se snažíme obohatit formální (školní) vzdělávání možností učit se na jiném místě a jinak, tak vnímáme projekty SPKV jako způsob proměny prostředí pro formální vzdělávání - umění do všech škol!"

  Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR