spkv education

menu
Úvodní stránka > Školy pro budoucnost > Projekty > PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

  ukončený projekt

V tomto projektu jsme jako partnerská organizace odpovídali za vedení spolupráce učitelů a umělců při využívání uměleckých předmětů a umění v běžné výuce. Stěžejní oblast tvořila spolupráce základních škol a gymnázií se základními uměleckými školami v oblasti výuky předmětů s využitím umění. Zvolené umělecké aktivity pomáhaly rozvíjet žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl realizovaný od října 2017 pod vedením Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy ve spolupráci s řadou partnerů včetně škol a školských zařízeních.

 

PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

 

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Podpořte nás
CHCI SE TAKÉ ZAPOJIT
Sdílejte s přáteli:
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR