spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Palikerav! Konference Feeling and Thinking School v Bělehradě očima SPKV

 

Palikerav - добро хвала - Ďakujeme - Děkuji!

Konference Feeling and Thinking School, Art & City v Bělehradě 

Opět jsem se ujistil, že problém není v odlišnostech lidí, kultuře, náboženství nebo sexuální orientaci. Všude to drhne na tom samém. Na špatné, nedostačující nebo zpátečnické systémovosti ve školství v mnoha postkomunistických zemích.

(Ján Dužda, romista, aktivista a umělec)    

21. a 22. října proběhla v bělehradské městské čtvrti Ledine konference Feeling and Thinking School, která navazovala na zářijovou konferenci Rethinking school v Banskej Bystrici a která byla zároveň posledním setkáním v rámci mezinárodního pilotního projektu SCHOLARTCITY. 

Cesta do Bělehradu pro mě byla jedním z dalších neuvěřitelně obohacujících momentů z režie SPKV... a to nejen pracovně, ale i v rámci setkání s dalšími novými inspirativními lidmi, se kterými nás pojí společné uvažování.

(edukátorka a výtvarnice Jolana Lažová)

Kromě prezentace studentských projektů proběhly v rámci konference kreativní workshopy, inspirativní diskuze, podnětné reflexe, výprava za street artem navazující na příspěvky o umění ve veřejném prostoru i závěrečná komentovaná prohlídka věnovaná postsocialistickému odkazu Nového Bělehradu s architektkou Mariou Cvetinović.

Hlavními aktéry konference byli opět studenti banskobystrických středních škol a tentokrát i žáci základní školy z bělehradské Ledine.

Vždycky, když někam jedu, mám nějaká očekávání nebo si představuju, jak to asi na tom místě vypadá a ta realita, která na mě čeká, je naprosto mimo veškerá má očekávání a představy. Když jsme se dostali na místo – do školy ve čtvrti Ledine – přestal jsem skuhrat a smát se a dostalo se mi připomenutí, v jak královských podmínkách žijeme a fungujeme na všech úrovních. Škola to byla prostá, velmi prostá. Nejsem si jistý, jestli by u nás doma školu v takovém architektonickém stavu nezavřeli, ale hned jsem si uvědomil, že pro místní děti, je to jediná možnost ke vzdělávání.

(
Ján Dužda)

Děti ve škole v Ledine byly naprosto úžasné. Byly přátelské, nadšené a uměly anglicky.

(Jolana Lažová)

Moc se mi líbilo pracovat po boku starších dětí, které se se mnou při práci podělily o své naděje a ambice.       

(Laura Henderson, výzkumnice a metodička Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání)

Další den byl koncipován jako reflexe spolupráce slovenského, srbského a českého týmu nejen o dopadu projektu na rozvoj kreativního potenciálu žáků, učitelů a umělců ale rovněž mapoval inovační přístupy ve vzdělávání, wellbeing a inkluze žáků, podporu jejich participace a myšlení sociální transformací. Tyto čtyři oblasti vycházely z definice kreativního vzdělávání platformy uMĚNÍM. 

To všechno přineslo bohaté výsledky a silný závazek ke kreativnímu vzdělávání i v budoucnu.                             

(Laura Henderson)

Mezinárodní spolupráce přinesla zajímavé pohledy na implementaci projektů kreativního učení. Diverzita a různorodá zkušenost všech aktérů přinesla odpovědi na výzkumné otázky, které budou zdokumentované ve výzkumné zprávě a metodické inspiraci. 

Podporovat kreativitu a kreativní myšlení nespočívá přece jen v tom, že děti potkají osvícené učitele a skvělé umělce - to jen jeden díl skládanky. Rozhodnutí, že mi kreativita dává pocit naplnění, dává mi smysl, otevírá mysl a motivuje mě, probíhá v dětech samotných a o to nám jde! O to usilujeme! To je to důležité!                         

(Ján Dužda)

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se na projektu podíleli. Jsme rádi, že jsme mohli poznat další skvělé lidi, kterým jde o to, co pokládáme za důležité a užitečné. 

Palikerav - добро хвала - Ďakujeme - Děkuji!

Podpořte nás
Palikerav! Konference Feeling and Thinking School v Bělehradě očima SPKV
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR