spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Rethinking school, art and city - mezinárodní konference v centru nezávislé kultury Záhrada

Rethinking school, art and city

Mezinárodní konference v centru nezávislé kultury Záhrada 

Od 21. do 22. září 2022 probíhala v centru nezávislé kultury  Záhrada v Bánskej Bystrici mezinárodní konference Rethinking school, art and city. V rámci konference byly odprezentovány výsledky mezinárodního pilotního projektu SKOLARTCITY, který studentům a studentkám dvou zapojených bystrických středních škol a základní škole v Ledine (Srbsko) poskytl možnost seznámit se s kreativním učením podporujícím jejich aktivní participaci a novými možnostmi, jak vnímat a využívat k učení (se) veřejný prostor. Realizované aktivity pomohly žákům získat nejen teoretické a praktické poznatky, ale i rozvíjet další kompetence pro život ve 21. století v oblastech, jakými jsou například lidská práva, kritické myšlení, digitální bezpečnost nebo umění ve veřejném prostoru. Díky účasti na tvořivém procesu přípravy třídních projektů měli žáci možnost realizovat vlastní nápady a nabízet řešení, která směřují k rozvoji občanské uvědomělosti, demokracie, tvořivosti a porozumění vztahům v okolí a městě, ve kterém žijeme.

Ve středu 21. září se konal informační seminář o kreativním vzdělávání a adaptaci konkrétní metodiky kreativního učení, která odráží dlouholetou praxi SPKV. V průběhu středečního odpoledne studenti, učitelé, umělci a realizátoři představili své projekty a reflektovali svoji zkušenost. Ve středu večer se konala diskuze na téma kreativního vzdělávání a umění ve veřejném prostoru. Jeíjm cílem bylo představit výsledky mezinárodního pilotního projektu SKOLARTCITY (Erasmus+) v kontextu současných inovativních přístupů k formálnímu a neformálnímu vzdělávání v Čechách, Srbsku a na Slovensku. Ve čtvrtek dopoledne se obě zapojené banskobystrické třídy setkaly v Záhradě NCK. Studenti odprezentovali své projekty a proces, kterým prošli.

Konference byla ukončená komentovanou prohlídkou po vybraných výtvarných a sochařských dílech v užším centru Banskej Bystrici, která začala v Záhradě při památníku Jána Langoša. 

Na konferenci navážeme dalším a posledním mezinárodním setkáním v Ledine a Bělehradu, které se bude konat v říjnu 2022.

Projekt SKOLARTCITY byl podpořen v rámci programu EU Eramus+/Iuventa a realizovaný ve spolupráci s Centrom komunitného organizovania z Banskej Bystrice, Stredoslovenskou galériou, Spoločností pro kreativitu ve vzdelávaní z Prahy a sdružením Škograd z Belehradu.

Podpořte nás
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR