spkv education

menu

NABÍDKA WORKSHOPŮ

Slam poetry, tvůrčí dramatika, vyprávění tancem, design thinking nebo oblíbené Světy budoucnosti. Vyberte si z naší aktuální nabídky online workshopů se špičkovými umělci a zpestřete dětem distanční výuku.

Vzdělávací programy jsou připravené ve formátu online a k objednání v termínu, který vám vyhovuje.

  • Informace k jednotlivým workshopům naleznete níže.
  • Cena dvouhodinového workshopu pro třídní kolektiv je 2200 Kč.
  • Cena pětihodinového workshopu Design thinking pro učitele je 850 Kč/os. 
Podpořte nás

Workshop Světy budoucnosti: Vytvoř si svého avatara

Ocitneme se v kůži designérů počítačových her na samém začátku procesu. Povíme si, co znamená concept art a character design a navrhneme si svého vlastního avatara. 

V rámci workshopu se budeme bavit o žánrech sci-fi a fantasy. Na příkladu postav ze Star Wars si ukážeme si příklady concept artu a character designu, a budeme hádat, jaká zvířata mohla být pro jejich tvorbu inspirací. Poté se naučíme, jak nakreslit vlastní podobiznu, abychom mohli naše lidské obličejové znaky propojit se zvířecími a vznikl nám tak vlastní avatar. 

LEKTORKA: Workshop vede výtvarná umělkyně Markéta Kolářová. Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze a aktivně tvořící malířka. Vede výtvarné workshopy pro děti.

O workshopu Světy v budoucnosti se doslechnete na vlnách Českého rozhlasu nebo v České televizi.

PRO KOHO: Workshop je koncipovaný pro děti ve 4. – 9. třídě.

PŘÍNOS DĚTEM: informatika - digitální výtvarné technologie (pojmy concept art, character design, vznik her a filmů), český jazyk (sci-fi a fantasy), výtvarná výchova - kresba lidského obličeje, zvířecího obličeje, propojování lidských a zvířecích znaků.

Co budou děti potřebovat: papír vel. A4, kreslící potřeby, zrcátko, obrázek oblíbeného zvířete ideálně s hlavou zepředu (může být na mobilu, ploše PC, v knížce, na fotce)

Workshop Slam poetry

Co je slam poetry? - “Stát se textem,” říká slam poetrista Bohdan Bláhovec. Je to žánr, který stojí převážně na pomezí divadla a autorské poezie. Nejde tedy jen o to, co autor/performer říká, ale i jak to říká. Roli hraje mimika, pohyb, rytmus, forma sdělení. 

V rámci workshopu se žáci seznámí s různými technikami tvorby textu, zjistí něco o motivaci k tvorbě, také se budou učit, jak pracovat s trémou. Workshop kombinuje prvky tvůrčího psaní (tvorba textu, důraz na sebevyjádření) a rétoriky (prezentace textu, zlepšení přednesu). Dětem pomůže v budování sebedůvěry, lepší formulaci myšlenek i práce s textem.

LEKTOR: Filip Koryta: absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (předměty český jazyk a literatura a psychologie); básník, slamer, moderátor, pedagog, prozaik, copywriter, hudebník; ve slam poetry znám jako Dr. Filipitch (mistr ČR 2017, vicemistr ČR 2019, trojnásobný mistr ČR v duo slamu 2017, 2018 a 2020). Autor několika knih.

Rozhovor s Filipem najdete mj. na vlnách Českého rozhlasu.

PRO KOHO: Workshop je koncipovaný pro děti z 2. stupně ZŠ + SŠ

PŘÍNOS DĚTEM:  kompetence k učení (zisk nových informací, trénink paměti), kompetence komunikativní (ztráta studu, zlepšení vyjadřovacích schopností), kompetence sociální a personální (ztráta bariér, schopnost sebevyjádření), mezipředmětové vazby: český jazyk, psychologie

Workshop tvořivé dramatiky: Týden má sedm dní

Jak prožíváme den za dnem? Jaké jsou naše pocity a vjemy během různých ročních období? Jak vnímáme pondělní ráno na podzim, v zimě, na jaře i v létě? Téma workshopu zaměřeného na tvůrčí dramatiku je inspirováno autorskou knihou Markéty Kotkové Týden má sedm dní.

Tvůrčí dramatika spojená s tancem, pohybem a jógou poskytuje žákům prostor pro sebevyjádření. Pomáhá jim kreativně řešit praktické problémy, rozvíjet smyslové vnímání, rytmus a improvizaci. Workshop zahrnuje systém her a cvičení zaměřených na komplexní rozvoj dětské osobnosti. Během online tvůrčího procesu rozehrajeme, rozpohybujeme a rozmluvíme náměty, které budou děti samy tvořit. 

LEKTORKA:

Herečka, lektorka, tanečnice Romana Packová je absolventkou herectví na Akademii umění v Banské Bystrici. Spolupracovala s dětským divadlem Harry Teater. Byla lektorkou a produkční v Dětském studiu Altík při Studiu ALTA, jako lektorka a konzultantka pracovala v projektu Kreativní partnerství. Je lektorkou projektu Tanec školám. Vede lekce jógy pro dospělé i děti v DDM a Sdružení Roztoč.

O práci lektorky s dětmi se dozvíte více např. v dokumentu Tance Praha. 

PRO KOHO:  Workshop je koncipovaný pro žáky 3. - 6. třídy.

PŘÍNOS DĚTEM : rozvoj smyslového vnímání, práce se sebeuvědoměním, rozvoj komunikativní kompetence, sociální a personální a kompetence k učení,  zaměření na spolupráci v týmu, prezentační a komunikační dovednosti, pohyb,  kreativní myšlení a dovednost emocionální inteligence, mezipředmětové vazby předmětů Člověk a jeho svět, Tělesná výchova, Český jazyk

Workshop Vyprávěj tancem

Prostřednictvím tance kathak vyprávějí indičtí tanečníci příběhy bohů a bohyň. Během tohoto pohybově-divadelního workshopu si děti vyzkouší základy a možnosti vyjadřování se tělem, gesty (mudrami) a mimikou. 

Indický klasický tanec kathak, ze kterého budeme vycházet, je rytmický a výrazový tanec, který překvapuje svou živelnou energií. Jedná se o nový způsob komunikace a vyprávění příběhů, který žákům nabídne další možnost nonverbálního vyjádření. Žáci si vyzkouší pohybové divadlo, moderní výrazový tanec a improvizaci. 

LEKTORKA: Anežka Hessová vyrostla ve Švýcarsku, kde studovala moderní výrazový tanec, v roce 2008 získala stipendium na taneční školu kathaku v Novém Dillí v Indii. Po návratu do ČR vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou. Učí tanec kathak a profesionálně s ním vystupuje. Mluví plynně francouzsky a hraje na akordeon. Zabývá se herectvím, zpěvem, cirkusem, loutkoherectvím a tancem. Spolupracuje s Národním divadlem, s Městskými divadly pražskými, A Studiem Rubín a s Libereckým divadlem.

O tanečnici a performerce a jejím aktuálním projektu Anežce Hessové se dočtete třeba v Reflexu.

PRO KOHO: Workshop je koncipovaný pro děti v 1.- 3. třídě.

PŘÍNOS DĚTEM: prohlubování tolerance a respektu k jiným kulturám (mezipředmětová vazba - člověk a jeho svět), rozvoj kreativity a imaginace pomocí tance a improvizace, sebeuvědomění - mentální i uvědomění si možností práce s vlastním tělem, spolupráce při tvorbě příběhů, rozvíjení systémového myšlení v propojení exprese, pohybové složky a synchronizace

Workshop Design thinking pro učitele

Design thinking je metoda s velkým inovačním potenciálem, ale také životní nastavení. Reaguje na reálné potřeby lidí, vytváří prostor pro nadhled, komplexní uchopení problému a nabízí rozmanité cesty k jeho řešení. 

Designový proces by měl být součástí každého tvůrčího procesu - i toho vzdělávacího. Podporuje rozvoj kompetencí potřebných pro zvládnutí výzev 21. století a návyky kreativního myšlení. Pro efektivní učení je důležité vytvářet funkční prostředí, které je bezpečné, podporuje aktivní zapojení žáků a vytváří prostor pro reflexi. Takto nastavený vzdělávací proces žáky motivuje, vtahuje je do centra učení, přenáší na ně odpovědnost, díky práci s emocemi vytváří prostor pro spolupráci a zdravé vztahy. 

V průběhu workshopu:

  • se podrobně seznámíme se všemi fázemi designového procesu
  • budeme zkoumat možnosti umění jako nástrojů a jazyka pro jednotlivé fáze designového procesu a objevovat možnosti kompetencí pro kreativní myšlení
  • zaměříme se na designový proces jako nástroj pro participaci a rovné příležitosti ve vzdělávání
  • účastníci zjistí, jak designový proces ukotvit do plánování a realizace vzdělávacího procesu a jak využívat k učení prostor mimo třídu a školu
     

INFORMACE: Workshop trvá 5  hodin a stojí 850 Kč/os. Maximální počet účastníků je 15.

LEKTORKY: 

Katarína Kalivodová - ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, 20 let působila v oblasti performance art, v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění). V SPKV vede tvorbu programů na rozvoj kreativity, designového myšlení, problem solving a působí jako konzultantka implementace kreativního vzdělávání. V rámci pilotního projektu Eduzměny v Kutnohorsku vede pracovní skupinu zaměřenou na tvorbu opatření pro cílovou skupinu žáků a mladých lidí. Absolvovala Akademii umění a Vysokou školu múzických umění.

Zuzana Demlová -  působí mezioborově v oblastech komunity, umění a vzdělávání. Pro městskou samosprávu v Jihlavě vede projekt Jihlava vzdělává kulturou. Je spoluzakladatelkou sdružení KVAS, v němž vede projekty zaměřené na veřejný prostor (zážitková hra Urban Game v Jihlavě a Praze 14), podílí se na tvorbě koncepcí, metodik a lektoruje ve vzdělávacích projektech. Působí jako odborná konzultantka pro pilotní projekt NF Eduzměna v Kutnohorsku. Její kniha Pohádky o kolečkách a nekonečnu byla oceněna v soutěži Zlatá stuha 2019 v kategorii literatury faktu pro děti. Je absolventkou oboru multimédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

 

 

 Objednávejte emailem na:

katerina.svejdova@spkv.education 

T: +420 778 737 711


 

 

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR