spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Výroční zpráva SPKV 2020

Výroční zpráva SPKV:

Přečtěte si, jak se nám dařilo v roce 2020

"Rok 2020 byl i pro nás v mnoha ohledech přelomový. Museli jsme se adaptovat na nové výzvy a přizpůsobit nástroje, jejichž prostřednictvím jsme doposud realizovali rozvoj kreativního vzdělávání v prostředí českých škol. Také jsme se snažili připomínat veřejnosti, že právě kreativita a kreativní myšlení v sobě nese velký potenciál pro to, vyrovnat se co nejlépe s důsledky pandemie.

I díky tomu jsme mohli s pražskými školami rozběhnout jeden z našich programových konceptů Školy pro budoucnost a s nečekaným úspěchem realizovat Festival umění a kreativity ve vzdělávání, jehož přípravám jsme se věnovali koncem roku 2020. Velký podíl na tom mají naši dlouhodobí partneři - Centrum pro současné umění DOX (se kterým jsme podepsali memorandum o spolupráci), Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a UUUL - dětské muuuzeum. Jako jeden z obsahových partnerů NF Eduzměna jsme na Kutnohorsku vedli přípravy mapování potřeb dětí a pilot programu zaměřeného na zapojování dětí a mladých lidí do rozhodování..."

 Katarína Kalivodová, ředitelka SPKV

Jaký byl náš rok 2020, co děláme a proč to děláme, si přečtete v naší výroční zprávě. Přejeme vám krásné léto plné odpočinku a nabrání sil do dalšího školního roku!

 

Podpořte nás
Výroční zpráva SPKV 2020
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR