spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva SPKV:

Přečtěte si, jak se nám dařilo v roce 2020

"Kreativita je hnací silou společnosti. Je důležité, aby se rozvíjela u dětí, ale i u dospělých. To se za poslední rok potvrdilo nesčetněkrát. Krize a nejistota způsobená globální pandemií nás téměř denně nutila hledat nová a inovativní řešení a zkoušet je online, hybridně, mimo školu, znovu online. Hledali jsme způsoby, jak splnit všechny naše cíle a zároveň vytvářet nové příležitosti. Díky naší schopnosti zvládat nejistotu a vytrvalosti jsme společně s partnery z platformy uMĚNÍM odpilotovali nový formát Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Ve spolupráci s NF Eduzměna jsme se s žáky kutnohorských škol zamýšleli nad dopady pandemie a dálkového studia na jejich wellbeing a uspořádali jsme tiskovou konferenci dětí s hejtmankou Středočeského kraje. Spolu s partnery z UUUL − Dětské muuuzeum a Centra pro otázky životního prostředí UK jsme pilotně realizovali participativní projekt dětského think tanku. Stali jsme se jedním z partnerů projektu Implementace Krajského akčního plánu pro HMP, v rámci kterého inovujeme naše programy pro pražské školy."  

Katarína Kalivodová, ředitelka SPKV

Jaký byl náš rok 2021 a proč děláme to, co děláme, si přečtěte v naší výroční zprávě. Přejeme vám krásné léto plné odpočinku a nabrání sil do dalšího školního roku!

Podpořte nás
Výroční zpráva 2021
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR