spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > V dětském think tanku mění školáci svět kolem sebe

V dětském think tanku mění školáci svět kolem sebe

Co můžu změnit? Kdo jsem ve světě? To byla hlavní témata minifestivalu, který tento týden odstartoval celoroční projekt Dětský think tank. V něm budou školáci ze tří pražských škol měnit svět kolem sebe ve spolupráci s experty z různých oblastí. Výstupem bude konference organizovaná dětmi. Think tank je realizovaný v rámci projektu Školy pro budoucnost, na němž se podílejí Společnost pro kreativitu ve vzdělávání ve spolupráci s UUUL - dětským muuuzeem a Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy. 

To byste nepochopil, odmítl úřad 15ti letého Jakuba Čecha, který se rozhodl tenhle přístup změnit. “Veřejný život můžeme ovlivnit v každém věku,” řekl Jakub ve svém příspěvku. Děti zapojené do projektu se snažil přesvědčit, že pokud je něco v jejich okolí štve, mohou to samy změnit, přestože studují teprve na základní škole.

Během skupinového brainstormingu se diskutovalo o tom, co by chtěli školáci ve svém okolí měnit (od lokálních problémů až po ty globální) a věnovat se řešení těchto problémů v rámci think tanku. A co je štve? Od stravování ve školní jídelně, přes problémy s parkováním až po ženská práva, rasismus a lidskou hamižnost. Spolu s poradními týmy  - ve složení projektový konzultant, učitel a umělec - a experty, které si děti vyberou, se budou tato témata snažit vyřešit. Výstupem má být veřejná konference, kterou děti za podpory týmu zrealizují v dubnu 2022. 

"Silný moment jsme měli s dětmi, když jsme se bavili o tom, že doma všichni splachujeme pitnou vodou. Ale vždyť děti v Africe nemají co pít, řešily děti a doprovodily toto téma zajímavou diskuzí," říká konzultantka projektu Monika Pulišová na ZŠ Angel. 

Společným tématem také byly nevyužité prostory ve městech. Dětem připadalo zvláštní, že se pořád staví nové domy a přitom se nepoužívají ty, co už stojí. "Když se bude pořád stavět, kde pak budou bydlet zvířata?" řešila diskuzní skupina čtvrťáků. Z těchto témat si děti v další fázi budou muset vybrat jedno, na které se v rámci projektu zaměří.

Think tank je realizovaný na principech kreativního vzdělávání a uměleckých postupů, které vedou k aktivizaci žáků a posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů apod. 

“Tento projekt je navržen tak, aby děti pochopily základní principy fungování demokratické společnosti, ale také, aby samy formulovaly, jaký má být ten svět, ve kterém chtějí vyrůstat. Navíc je vyzývá k praktické realizaci, která se stane trenažérem řady klíčových kompetencí. Pro učitele je příležitostí pro peer-learning a možností integrovat do výuky vstupy vědců, expertů z kulturních a kreativních odvětví a dalších expertů,” přibližuje koordinátorka projektu Lenka Vancová z UUUL - dětského muzea.  

 

Co THINK TANK nabízí: 

  • Laboratoř vzdělávání, modelování budoucnosti
  • Zapojení do vzdělávacího procesu odborníků, ale i umělců
  • Důraz na transformativní kompetence
  • Cíl pro všechny zúčastněné: překročení vlastních kompetencí
  • Spolupracovat s odborníky z z rozmanitých oblastí
  • Konzultace dětem od formulace vize po realizaci konkrétních kroků
  • Spolupráce dětí i učitelů napříč jednotlivými třídami

 

Partneři projektu:

UUUL - Dětské muuuzeum,  Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 uMĚNÍM - Platforma pro kreativní učení, Kreativní Praha, ČT Déčko

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpořte nás
V dětském think tanku mění školáci svět kolem sebe
V dětském think tanku mění školáci svět kolem sebe
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR