spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Připravujeme první ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK!

Není vám FUK, jak a co se děti potřebují naučit pro život v 21. století? Jakou sílu může mít jejich hlas pro ovlivňování celospolečenských témat? Umění a kreativita vždy byly a jsou prostředkem, jak lépe pochopit a vyjádřit se k světu kolem nás. Zejména v této době, kdy je třeba se rychle orientovat, adaptovat na nové podmínky, kriticky myslet a hledat nová řešení nečekaných problémů.

Spolu s Centrem současného umění DOX, Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a dalšími organizacemi jsme se rozhodli seznámit veřejnost s širokou paletou využití uměleckého přístupu ve vzdělávání. První ročník festivalu FUK, který proběhne od 20.1. do 6.2. 2021, nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, dílen, prezentací a dalších formátů. Staňte se na chvíli designérem nebo architektem, sdílejte své příběhy nebo si vyzkoušejte na vlastní kůži, co má společného učení jazyků nebo fyzika s tancem. Program bude dle možností probíhat v online i offline formátu. Protože nám to není FUK! 

Festival vzniká ve spolupráci DOX, SPKV, COŽP UK.

Více informací na fuk.education

Podpořte nás
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR