spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Po roce zase na na FUKu!

Po roce zase na na FUKu! 

Není vám současný stav vzdělávacího systému FUK? Cesty ke změně hledáme na druhém ročníku Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání, který pořádáme ve spolupráci s platformou uMĚNÍM a Centrem současného umění DOX. Festival proběhne od 2. do 22. února 2022, online i offline. Zapojeno je přes 30 kulturních subjektů napříč republikou a účastníky čeká přes 110 festivalových aktivit.

Ukazuje se, že učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení má velice široký potenciál. Zapojení umění do procesu učení, tzv. kreativní učení, vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Jde o mezioborový přístup, který pohlíží na člověka jako na celek a rozvíjí ho po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické i fyzické. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

„Dosud nevyužitý potenciál vidíme také v díle a celostním přístupu Jana Amose Komenského k člověku. Jeho výrok ‚Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.‘ souvisí s myšlenkou cílevědomé tvořivé činnosti, v níž viděl Komenský nejlepší nástroj utváření vztahů člověka ke světu už před pěti sty lety,“ říká Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacích a rodinných programů Centra DOX.

Program pro rodiče, rodiny s dětmi, dospívající, učitele, školy, odborníky a veřejnost přinese workshopy, přednášky, debaty, kulaté stoly, představení, rodinné dílny z oblastí výtvarného umění, designu, hudby, tance, divadla, literatury, historie, digitálních médií či společnosti. Školy si v období festivalu mohou objednávat programy za zvýhodněných podmínek. Festival bude zahájen online 2. 2. 2022 netradiční prezentací zapojených organizací a představením programu.

„Máme radost, že se v letošním roce festival rozšířil i do regionů, a tak mohou zájemci navštívit programy pro veřejnost ve Sladovně Písek, 8mičce v Humpolci, Moravské galerii v Brně nebo ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Galerií Sladovna vytvoříme pod vedením režiséra a scénografa Tomáše Žižky v Písku a Praze dvě umělecké laboratoře LAB Komenský, ve kterých mj. proběhne 15. února paralelní workshop propojený telemostem a diskuze na téma kreativního přístupu ke vzdělávání Jana Amose Komenského,“ přibližuje Marie Pánková z platformy uMĚNÍM a SPKV.

Organizátoři festivalu oslovili pro tento ročník také zahraniční hosty. James Lawlor z organizace Narrative 4 představí 9. února v DOXu metodiku vzdělávacího projektu založeného na konceptu sdílení příběhů a radikální empatie. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze přijal pozvání psycholog Boris Cyrulnik, jehož přednáška proběhne v rámci komponovaného programu na téma wellbeing dětí 17. února.

Kompletní program na www.fuk.education a v události bit.ly/FUK2022.

SPKV PROGRAM na FUKu

9.2. BĚHEM PŘÍBĚHU: Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte příběh tak, jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4 a koncept „radikální empatie“ – sdílení příběhů prostřednictvím vyprávění má mnoho užitečných efektů, které výrazně přesahují oblast literatury. Pedagogický workshop realizovaný ve spolupráci s Centrem současného umění DOX rezervujte na marie.pankova@spkv.education. 

Info: fuk.education/program/behem-pribehu-2/

9.2. UMĚNÍ, ŠKOLA a KOMUNITA Jak využít potenciál umělecko – vzdělávacích projektů pro rozvoj komunity? Jak dobře nastavit podmínky takového projektu a jaké jsou bariéry? Jak mohou obce/ menší města zajistit dětem kulturní a uměleckou nabídku pro inovaci výuky na základních školách?
Jak nastavit projekt tak, aby reagoval na potřeby místní komunity a zapojoval do rozhodování děti?

Rezervace a infofuk.education/program/umeni-skola-komunita/, FB event: https://bit.ly/3u1W6wj

14.2. 10:00 ŠKOLY PRO BUDOUCNOST: Interaktivní workshop pro školy zapojené v projektu Školy pro budoucnost zaměřený na zvědomění témat, hledání nových úhlů pohledu i spojitostí a sdílení zkušeností. Skrze tvořivé aktivity žáky provedeme tvorbou myšlenkové mapy, podpoříme kritické a kreativní myšlení, systémové myšlení, sebeuvědomění. Výstupy žáků se stanou součástí Laboratoře J.A.K. v Centru současného umění DOX. 

Info: fuk.education/program/skoly-pro-budoucnost/

14. 2. 16:00 OPEN CLASS KREATIVNÍHO UČENÍ: Přijďte si vyzkoušet principy kreativního vzdělávání a designového procesu na vlastní kůži v rámci site specific workshopu, který povede učitel Adam Janoušek a scénografka a režisérka Tereza Durdilová, a který bude vycházet z principů a prostoru LAB Komenský.

Rezervace a infofuk.education/program/open-class-kreativniho-uceni/, FB event: https://bit.ly/3AC1l6X.

15.2. LAB Komenský: Spolu se Sladovnou Písek, Centrem současného umění DOX a uMĚNÍM realizujeme experimentální LABORATOŘ Komenský - živý tvůrčí prostor, kde zkoumáme svět a myšlenky Jana Amose Komenského. V rámci LABu. a festivalu FUK vznikne telemost mezi Sladovnou Písek a pražským DOXem. Na obou březích proběhne workshop, kde budeme zkoumat, hledat, asociovat, experimentovat, házet kostkami, vyprávět a skládat příběhy spjaté s J.A.K. a vzájemně se propojovat.Staňte se součástí tohoto experimentu, kde se můžete stát spolutvůrci velké výstavy o Komenském! 

Rezervace na: marie.pankova@spkv.education, info: fuk.education/program/s-hlavou-v-pisku-na-prahu-zmen/

Akce SPKV jsou pořádané v rámci projektů IKAP II: Inovace ve vzdělávání (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106) a Školy pro budoucnost (podpořené Evropskými strukturálními a investičními fondy).

 

 

 

Podpořte nás
Po roce zase na na FUKu!
Po roce zase na na FUKu!
Po roce zase na na FUKu!
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR