spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Nábor učitelů do mentorského programu 2022/2023

Hledáme učitele se zájmem o kreativní vzdělávání do II. cyklu mentorského programu

Jak propojit výuku přírodopisu a zeměpisu, aby si z ní žáci co nejvíce odnesli a aby je bavila? Třeba společným zážitkem při tvorbě velkoformátových map živých i mytologických zvířat z celého světa. Jak dětem přiblížit události druhé poloviny 20.století? Třeba hledáním a společným vyprávěním příběhů a tvorbou audiokoláže s rozhlasovou editorkou. To jsou příklady projektů, kterým se aktuálně věnují učitelé spolu s mentorkami v 1. cyklu mentorského programu. Chtěli byste to také zkusit?

Do mentorského programu hledáme učitele z pražských škol se zájmem o rozvoj v oblasti kreativního učení, kteří se budou ve školním roce 2022/2023 podílet na projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání. Program poběží od září 2022 do ledna 2023 a je možné navázat na něj dalším cyklem od února do června 2023. Hledáme učitele, kteří mají s kreativním vzděláváním zkušenosti, ale i ty, kteří by se s ním chtěli seznámit. Důležitá je pro nás motivace vnášet a reflektovat principy kreativního vzdělávání ve výuce o ochota sdílet svoji zkušenost. 

Jak bude program probíhat?

Spolupráce s mentorem (odborníkem z oblasti kulturních a kreativních průmyslů a umění se zkušeností se vzděláváním) bude probíhat na základě potřeb učitele. Časová dotace odpovídá 12 hodinám mentorské podpory měsíčně, může probíhat online i offline. Mentor pedagogovi navrhuje nástroje a metodickou inspiraci pro realizaci kreativního vzdělávání. Podporuje pedagoga v přípravě, plánování, realizaci i reflexi kreativního učení v jeho praxi (v běžných hodinách, příp. delších tematických blocích). Učitel se může paralelně účastnit vzdělávacího cyklu, který přibližuje možnosti kreativního vzdělávání na příkladu českých kulturních a vzdělávacích institucí. Má rovněž možnost se stát součástí komunity kreativního vzdělávání (osobní rozvoj, sdílení, networking).

Proč se zapojit?

Kreativní vzdělávání je mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností. Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii žáků. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváří bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Tak aby se projevila jeho originalita a autenticita.

Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. Protože svět se mění, a s ním se musí měnit i vzdělávání. 

Informace:  

termín mentorského programu: školní rok 2022/2023
časová dotace 12 hodin/ měsíčně
certifikát o absolvování kurzu

Registrace do programu probíhá přes tento formulář do 23.5.2022.

Pro více informací pište na michaela.kurikova@spkv.education.

Projekt realizujeme v rámci projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání  a je podpořen Evropskými strukturálními  fondy. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Podpořte nás
Nábor učitelů do mentorského programu 2022/2023
Nábor učitelů do mentorského programu 2022/2023
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR