spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Mentorský program: lektorky 2022/2023

Mentorský program: lektorky 2022/2023

V letošním školním roce jsme odstartovali mentorský program pro učitele z pražských škol zaměřený na rozvoj kreativního učení v rámci projektu IKAP II: Inovace ve vzdělávání. Naše mentorky se spolu s učiteli a dětmi ze základních i středních škol zaměřili např. na propojení výuky zeměpisu, přírodopisu a umění při realizaci velkoformátových map ivých i mytologických zvířat z celého světa, nebo na události druhé poloviny 20. století tvorbou audiokoláže s rozhlasovou editorkou aj. V dalším školním roce navážeme druhým cyklem, ve kterém budeme pokračovat v práci na stávajících projektech, ale i spoluprací s novými učiteli. 

A jaké máme v projektu mentorky? Přečtěte si jejich medailony: 

Tereza Durdilová

Scénografka, režisérka (Kolowrat, Ponec, Rubín, NoD, Alta, Meetfactory, Archa, Moravskoslezské divadlo Ostrava atd.) i v mezinárodních site specific projektech. Vytvořila také několik autorských inscenací. V současnosti se zabývá zejména dokumentárním a autorským divadlem. Je součástí divadelní tvůrčí skupiny TIsíciHRAN, je zaměřena zejména na dokumentární divadlo a mezigenerační dialog.  Věnuje se pedagogické činnosti výtvarné i divadelní (DAMU, Kurzy Kreativní pedagogiky, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání). 

Kateřina Bílková 

Absolventka Centra audiovizuálních studií, FAMU, koordinátorka uMĚNÍM - Platformy pro kreativní učení. Spoluzaložila svobodnou demokratickou školu Mamatata v pražských Holešovicích. Její průpravou jsou také tréninky nenásilné komunikace, zkušenost z průvodcování ve školce a škole, vedení středoškolského týmu improvizačního divadla a vedení filmově edukačních představení + workshopů pro Free Cinema. Jako herečka se věnuje autorskému divadlu. 

Jitka Kostelníková

Editorka pořadu ArtCafé (ČRo Vltava), lektorka a metodička - storytelling, soft-skills, globální rozvojové vzdělávání, občanské vzdělávání. S pedagogy pracovala jako lektorka a metodička (NaZemi, Amnesty International, MKC), vyučovala studenty sociální pedagogiky (metody vyprávění ve výuce), knihovníky nebo lektory. Vystudovala obor divadelní dramaturgie na JAMU. 

Ludmila Sanitráková

Animátorka, kurátorka, lektorka. Vystudovala VŠ uměleckoprůmyslovou, ateliér multimediální a konceptuální tvorby a filmové a televizní grafiky. Odbornou lektorkou animace a výtvarné výchovy je 14 let. Má praxi jako středoškolská učitelka odborných předmětů, jako je výtvarná příprava, počítačová grafika, figurální kreslení, animace a videotvorba. Také byla kurátorkou interaktivní výstavy pro děti „Zachuchleno“, která je inspirovaná počítačovou hrou. 

Zuzana Žabková

Umělkyně, tanečnice, dramaturgyně a choreografka s dlouhodobou praxí organizace kreativních eventů pro Centrum pro choreografický rozvoj SE.S.TA. Studovala na Vysoké škole výtvarného umění a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a v německém Giessenu na Institute for Applied Theater Studies. Ve své tvorbě se zabývá formáty performance, video a instalace. 

Michaela Dobešová

Vystudovala uměleckou školu grafickou v Jihlavě. Několik let spolupracovala na grafických projektech v komerční sektoru a tvůrkyně na volné noze. Působila jako kreativní ředitelka v projektu JSEMdesign, který se zaměřoval na prvky do interiéru s tématikou osobního rozvoje. Pedagogické zkušenosti čerpá ze své praxe na Scioškole nebo ze zážitkové pedagogiky. V současné době působí jako lektorka workshopů osobního rozvoje, metodička/konzultantka v projektu Eduzměna na Kutnohorsku v programu na rozvoj designového myšlení. 

Tereza Hamáčková

Dlouhodobě se věnuje intuitivní pedagogice, která klade důraz  na seberozvoj učitele a jeho tvůrčích schopností. Má za sebou 14 let zkušeností v českých i švédských alternativních i státních školách. Působí jako mentorka v projektu inovativního vzdělávání.

Tereza Konrádová

Vystudovala teorii kultury na FF UK. Působí jako komunitní koordinátorka pro MPSV – Projekt Místa zblízka. Má za sebou několik let vedení dramaťáku v divadle Radar, působila jako lektorka dětského kroužku pro Ekodomov z.s. Hrála v pražském divadle Radar a souboru Depresivní děti touží po penězích, momentálně je součástí divadelní performance Zóna kontaktu, která zkoumá vztahy v česko-německo-polském pohraničí.

 

Jak program probíhá?

Mentor (odborník z kulturního a kreativního sektoru se zkušeností v oblasti vzdělávání) pomáhá pedagogovi objevovat nástroje a navrhuje metodickou inspiraci pro realizaci kreativního vzdělávání. Podporuje pedagoga v přípravě, plánování, realizaci i reflexi kreativního učení v jeho praxi (v běžných hodinách, příp. delších tematických blocích). Spolupráce s mentorem bude probíhat na základě potřeb  a definovaných  vzdělávacích cílů učitele. Časová dotace odpovídá 12 hodinám mentorské podpory měsíčně, může probíhat online i offline. Každý učitel získá rozpočet cca 4000 Kč na podporu realizovaných aktivit se žáky.

Učitel se může paralelně účastnit dalších aktivit (např. vzdělávacího modulu, nebo intenzivnější spolupráce v rámci Think Tanku). Má rovněž možnost se stát součástí komunity kreativního vzdělávání (osobní rozvoj, sdílení, networking), kterou organizuje SPKV. Projekt přináší kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce na základě zavedení principů kreativního vzdělávání a uměleckých postupů, které vede k aktivizaci žáků a posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů apod. 

Pro více informací pište na michaela.kurikova@spkv.education.

Projekt realizujeme v rámci projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání  a je podpořen Evropskými strukturálními a investičními fondy.

 

Podpořte nás
Mentorský program: lektorky 2022/2023
Mentorský program: lektorky 2022/2023
Mentorský program: lektorky 2022/2023
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR