spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Katka Kalivodová novou ředitelkou SPKV

Letošní léto přineslo našemu týmu velké změny. Naše dlouholetá ředitelka Marianna Sršňová po deseti letech odchází z pozice ředitelky SPKV. Na ředitelské křeslo nově zasedne naše kolegyně Katarína Kalivodová.

„SPKV se během deseti let svého působení stala jedním z nositelů kreativního učení a rozvoje spolupráce mezi českými školami a profesionály z kreativních odvětví a umění. Tímto způsobem práce jsme podpořili několik tisíc dětí. Děkuji všem učitelům, ředitelům i umělcům za jejich důvěru, otevřenost v naši spolupráci a také za velké odhodlání, se kterým podporují své žáky. Vidět dopady kreativního učení u žáků: rozvoj kompetencí, zdravého sebevědomí i ohleduplnosti a vnímavosti ke svému okolí, mne naplňovalo radostí a hrdostí. Přeji SPKV, aby i v dalších letech svého působení přinášelo radost a hodnotné učení se učitelům i dětem,“ vzkazuje Marianna.

Jsme rádi, že Marianna s námi bude spolupracovat i nadále, ať už v rámci naší spolupráce s Eduzměnou či jako konzultantka na dalších projektech.

Katka Kalivodová se Společností pro kreativitu ve vzdělávání spolupracuje od roku 2013. Vede tvorbu programů na rozvoj kreativity a designového myšlení, byla manažerkou projektu Kreativní partnerství pro ČR. Původní profesí performerka působila v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění).

Těšíme se na další kreativní práci ve staronovém týmu!

Podpořte nás
Katka Kalivodová novou ředitelkou SPKV
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR