spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Hledáme učitele se zájmem o kreativní učení

Hledáme učitele se zájmem o kreativní vzdělávání

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání hledá do mentorského programu učitele z pražských škol se zájmem o rozvoj v oblasti kreativního učení, kteří se budou ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 podílet na projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání. Pojďte s námi vybudovat silný tým, se kterým budeme měnit pražské školství! 

Do mentorského programu, který poběží kontinuálně od února do června 2022 a od září do června 2023, chceme zapojit učitele, kteří mají s kreativním vzděláváním zkušenosti, ale i ty, kteří by se s ním chtěli seznámit. Důležitá je pro nás motivace vnášet a reflektovat principy kreativního vzdělávání ve výuce o ochota sdílet svoji zkušenost. 

Jak bude program probíhat?

Spolupráce s mentorem (odborníkem z oblasti kulturních a kreativních průmyslů a umění se zkušeností se vzděláváním) bude probíhat na základě potřeb učitele. Časová dotace odpovídá 12 hodinám mentorské podpory měsíčně, může probíhat online i offline.

Mentor pedagogovi navrhuje nástroje a metodickou inspiraci pro realizaci kreativního vzdělávání. Podporuje pedagoga v přípravě, plánování, realizaci i reflexi kreativního učení v jeho praxi (v běžných hodinách, příp. delších tematických blocích). 

Učitel se může paralelně účastnit vzdělávacího cyklu, který přibližuje možnosti kreativního vzdělávání na příkladu českých kulturních a vzdělávacích institucí. Má rovněž možnost se stát součástí komunity kreativního vzdělávání (osobní rozvoj, sdílení, networking).

Proč se zapojit?

Kreativní vzdělávání je mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností.

Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii žáků. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváří bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Tak aby se projevila jeho originalita a autenticita.

Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 

Protože svět se mění, a s ním se musí měnit i vzdělávání. 

Informace:  

  • termín mentorského programu: školní rok 2021/2022 a 2022/2023
  • časová dotace 12 hodin/ měsíčně
  • certifikát o absolvování kurzu

 

Registrace do programu probíhá přes tento formulář do 15.12.2021. 

 

 
Podpořte nás
Hledáme učitele se zájmem o kreativní učení
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR