spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Hledáme MENTORY pro kreativní učení

Hledáme mentory pro kreativní učení

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání hledá mentory kreativního učení pro pražské školy, kteří se budou ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 podílet na projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání. Pojďte s námi vybudovat silný tým, se kterým budeme měnit pražské školství! 

Mentor spolupracuje s učitelem a třídou ve školním roce 2021/2022 (leden - červen) a 2022/2023 (září - červen). Pedagogovi pomáhá definovat oblasti rozvoje, stanovit dílčí cíle, hledat cesty k jejich dosažení, plánovat a evaluovat dlouhodobé tematicky zarámované aktivity, nastavuje způsob měření dopadů, využívá svoji zkušenost a praxi v kulturních a kreativních odvětvích. 

Klíčové kompetence

 • mentor kreativního učení doprovází a podporuje učitele při objevování metod kreativního učení 
 • je schopný nabídnout cesty k řešení aktuálních témat v životě školy a třídy, nastavit bezpečné a funkční vzdělávací prostředí,  které podpoří radost žáků z učení, jejich zájem o vzdělávání, rozvoj rovných příležitostí pro všechny děti ve třídě, zavádění inovací, vede studenty ke společenské odpovědnosti, angažovanosti a připravuje je na výzvy 21. století
 • pomáhá s rozvíjením kreativity, uměleckého myšlení a designového procesu na školách

Proč se stát mentorem?

 • rozvoj, mentorských, lektorských i facilitačních dovedností,  podílí se na inovaci vzdělávacího systému systému
 • prostor pro uplatnění vlastní kreativity a využití nápadů pro zajištění dlouhodobých změn ve způsobu výuky
 • stává se součástí komunity profesionálů v oblasti kreativního učení
 • získává podporu od týmu realizátora projektu SPKV ve formě workshopů a individuálních konzultací, rovněž aktivně využívá příležitosti pro společná sdílení s ostatními mentory dalších zapojených škol

Jaké jsou požadavky na mentora? 

 • má zkušenosti z kulturních a kreativních odvětví a s partnerskou spoluprací s pedagogy,
 • s provázením skupin dětí nebo mladých lidí za účelem jejich rozvoje a podpory kreativity,
 • s praktickým fungování školy,orientuje se ve školním prostředí, zná specifika práce s učiteli a žáky,
 • s plánováním a evaluací vzdělávacích projektů, nastavování cílů,
 • vlastní tvůrčí/umělecká praxe,
 • výborné vyjadřovací, facilitační a vyjednávací schopnosti,
 • schopnost nastavení spolupráce s dětmi jako s rovnocennými partnery,
 • schopnost vztahovat obecné rámce jako návyky kreativní mysli, bezpečné a funkční prostředí,, participace dětí rovné příležitosti atp. do reálných situací ve třídě

Informace:  

Termín realizace projektu: školní rok 2021/2022 a 2022/2023

0,2 - 0,3 úvazek

Příprava mentorů: listopad - prosinec 2021 

Povinná účastí na vzdělávacích a podpůrných aktivitách (školení, sdílení, supervize)

 

Životopis a motivační dopis zasílejte do 15.11.2021 na email marie.pankova@spkv.education.
 

Podpořte nás
Hledáme MENTORY pro kreativní učení
Hledáme MENTORY pro kreativní učení
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR