spkv education

menu
Úvodní stránka > O nás > Novinky a akce > Dětský THINK TANK pokračuje!

Dětský Think tank pokračuje! 

Projekt, který se zaměřuje na ověřování inovativních formátů a postupů ve vzdělávání, v rámci kterých se aktéry společenských změn stávají děti a mladí lidé od září opět pokračuje. Od září probíhají setkání s pedagogy i umělci, kteří si v rámci našeho Think tanku pojmenovali výzvy pro každou třídu.
 
Zapojila se 6. třída ZŠ Jeseniova, kteří by v rámci své výzvy rádi prohloubily vztahy mezi žáky na prvním a druhém stupni. Jak to zařídit, aby žák první třídy mohl říct: Mám kámoše na druhém stupni? Co největší propojení mezi prvním a druhým stupněm může být tou nejefektivnější prevencí šikany. 
 
Další výzvou je probuzení zájmu o historii u 5. ročníku ZŠ Angel tak, aby se děti dokázaly orientovat v souvislostech. Paralelní 5. třída ze ZŠ Angel si stanovila jako svou výzvu Státy EU "jednotná v rozmanitosti" - zažijeme spolupráci, přijímání a respekt názoru druhých.
 
Poslední zapojenou školou je ZŠ da Vinci, 4. a 5. ročník. Jejich výzvou je: Jak vypadá prostředí, ve kterém se nám bude dobře učit? Jak (společně) poznáme, že se nám daří? Formulování takové výzvy je reakcí na skutečnost, že všichni žáci jsou ve třídě noví a může se stát, že během roku přibydou další. Ve třídě nejsou nastavena pravidla, děti nejsou zatím vedeny ke spolupráci. Škola sídlí v původní budově banky – děti se snaží řešit to, aby se měly ve škole dobře. Do projektu jsou zapojeny 4 třídy a 6 umělců.
 
V říjnu chystáme společnou diskuzi pedagogů a umělců na téma V čem jsou experti děti? Jak s touto expertností dětí pracovat? Jak děti podpořit, aby mohly být autentičtí a dokázaly přinášet své názory?
 
Na začátku prosince se pak uskuteční setkání s učiteli a mentory projektu Škola pro budoucnost v Domě U Kamenného zvonu včetně workshopu pro umělce na téma evaluace.
Podpořte nás
© 2022 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR