spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > DĚTSKY THINK TANK: hledáme třídy do nového projektu

DĚTSKY THINK TANK: hledáme třídy do nového projektu

Nově vznikající projekt Dětský Think Tank se zaměřuje na ověřování inovativních formátů a postupů ve vzdělávání, v rámci kterých se aktéry společenských změn stávají děti a mladí lidé. Projekt staví na expertní spolupráci pedagogů, akademiků, umělců, odborných organizací a firem, které vytvářejí vhodné podmínky pro aktivní zapojení každého žáka bez rozdílu. Bude probíhat ve školním roce 2022/2023 se čtyřmi pražskými základnými či středními školami. Think tank realizujeme v rámci projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání  a je podpořen Evropskými strukturálními a investičními fondy. 

Na čem stavíme:

  • Model kreativních návyků mysli: Kreativita je jedna ze zásadních kompetencí pro 21. století. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce.
  • Designový proces: podporujeme děti v tom, aby byly autonomní a přebíraly za své jednání nebo pasivitu odpovědnost. Aby rozuměly jednotlivým fázím projektu nebo učení a dokázaly reflektovat to, co se ve třídě právě děje.
  • Participace dětí: podporujeme vnitřní motivaci dětí, jejich zvídavost a iniciativnost tak, aby dokázaly ovlivňovat věci, které se jich týkají.
  • Vysoce funkční prostředí: vytváříme podmínky, bez kterých není možné výše uvedené metody a principy uplatnit.

 

Informace:

  • květen, červen - nábor školních tříd, plánovací setkání s experty, ladění formátu na míru školám
  • září 2022 - červen 2023 think tank běží na školách
  • projektová setkání cca 1 x za dva měsíce
  • metodická podpora od vedení projektu
  • každá třída má možnost čerpat časovou kapacitu umělce/ experta ve výši 25 hod měsíčně
  • třídní rozpočet na projekt 5000,- ·

 

V případě zájmu o projekt kontaktujte Zuzanu Demlovou: zuzana.demlova@spkv.education.

Podpořte nás
DĚTSKY THINK TANK: hledáme třídy do nového projektu
DĚTSKY THINK TANK: hledáme třídy do nového projektu
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR