spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Dětský happening Budeč - Nebudeč

Dětský happening Budeč - Nebudeč 

Děti ze ZŠ a MŠ Pod Budčí v Zákolanech pod vedením umělecko - vzdělávacího týmu ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání uspořádaly ve čtvrtek 10. června dětský happening s názvem Budeč – Nebudeč. Nechyběl průvod na staroslavnou Budeč s kapelou Holinky, pouť po pěti zastaveních ani závěrečný koncert v zákolanském hostinci U Libuše. 

Návštěvníků dorazilo nečekané množství i z okolních obcí. Touto akcí jim děti chtěly připomenout, jaké to bylo, když byly samy dětmi, a že by bylo dobré si na to občas vzpomenout. Podobu happeningu navrhly děti a realizovaly ho ve spolupráci s místní komunitou (od vizuálu, textu pozvánky, programu až po produkci a propagaci akce).  

"Jsme rádi, že to byly právě děti, které po delší době, jíž setkávání úplně nepřála, zorganizovaly první kulturní akci pro místní komunitu,“ řekl režisér a scénograf Tomáš Žižka. Jeho slova doplnila Marie Pánková ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání: "Na akci, kterou děti pořádaly v podstatě od A do Z, se ukázalo, jak je fajn, když dobře funguje spolupráce mezi školou, obcí i rodiči. Možná proto celou organizaci děti tak dobře zvládly, protože cítily podporu všech místních."

Jak potvrzuje jeden z dětských organizátorů, desetiletý Hubert Nehasil, z počátku měl z organizace akce trochu obavy, ale nakonec je moc rád, protože se vše skvěle vydařilo. „Na pořádání červnového happeningu nás pracovalo intenzivně okolo patnácti dětí. Každý přišel s nějakým nápadem a práci jsme si pak rozdělili. Kdyby taková nabídka přišla znovu, určitě bych do ní šel. Moc se to povedlo a všechno, co jsme do toho dali, se nám vrátilo, je dobrý se učit jinak,“ uzavřel školák ze ZŠ Pod Budčí.

Projekt zaměřený na kreativitu ve škole odstartoval již před dvěma lety. Tehdy se v 1. části projektu děti zaměřily na vnímání času v kontextu historie obce Zákolany (byl zacílený na rozvoj čtenářské gramotnosti i posílení pozitivních vztahů ve třídě). 

Happening je úspěšným vyvrcholením dlouhodobém umělecko-vzdělávacího projektu, který nabízí zážitkovou metodu jako způsob celostního vnímání témat napříč různými předměty (český jazyk, vlastivěda, přírodověda, výtvarná i dramatická výchova). Děti na něm pracovaly od prosince. Projekt je postavený na dlouhodobé spolupráci režiséra Tomáše Žižky s učitelem Adamem Janouškem a dětmi na principu takzvaného kreativního partnerství. S happeningem dětem radil umělecko-vzdělávací tým Tomáš Žižka, Adam Janoušek, Marie Pánková a Katka Švejdová.


Jak to vypadalo na akci, kterou od A do Z organizují děti, si poslechněte na Rádio Junior (od 17:12:57) https://bit.ly/2SuUqed, v Kladenském deníku https://bit.ly/3wmk9Em nebo v reportáži ve Zprávičkách na ČT Déčko ( 12.6. od 2:12).

 

Podpořte nás
Dětský happening Budeč - Nebudeč
Dětský happening Budeč - Nebudeč
Dětský happening Budeč - Nebudeč
Dětský happening Budeč - Nebudeč
Dětský happening Budeč - Nebudeč
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR