spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > ŠKOLY PRO BUDOUCNOST: startujeme na školách

Samostatnost, veřejná aktivita žáků v oblasti udržitelného rozvoje a rozvoj participativních metod využívajících umění. Na tyto oblasti se zaměřuje nový projekt, který Společnost pro kreativitu ve vzdělávání připravuje ve spolupráci s Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy a UUUL - dětským muuuzeem.

Podpořte nás
ŠKOLY PRO BUDOUCNOST: startujeme na školách
ŠKOLY PRO BUDOUCNOST: startujeme na školách

Do dvouletého projektu, který je založený na principech kreativního učení, se zapojilo 20 tříd z 6 pražských škol. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro celostní učení spoluprací učitelů s experty z kulturních a kreativních průmyslů a podpořit sebeuvědomění žáků jako hybatelů změny. Zaměří se na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji, praktické zaměření výuky a rozvoj motivace žáků.

Žáci budou mít možnost zapojit se do důležitých rozhodnutí, např. výběru umělce, témat či projektových aktivit. Vybrané třídy se budou podílet na tvorbě dětského think-tanku k otázkám udržitelného rozvoje. 

“Dětský think tank je platforma nabídnutá dětem, aby společně s umělci, aktéry veřejného života a svými učiteli hledaly řešení pro společenské problémy, které vnímají jako palčivé, aby navrhovaly samy řešení a aby je uměly také veřejně odprezentovat a postavit se za ně,” představuje Tereza Dobiášová z UUULu jeden z výstupů projektu.                                                                                                                        “UUUl se v každém projektu, který realizuje, se snaží o co nejvyšší možnou participací dětí. Ideálem je, aby děti s námi projekty spoluvytvářely. V tomto projektu budeme spolu s umělci hledat cestu, jak se děti mohou stát opravdovými aktéry svého vzdělávání,” dodává.

Projekt přináší kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce, které vedou k aktivizaci žáků, posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy i schopnosti řešení problémů, ale také well-being žáků. Součástí projektu bude také proškolení pedagogů a umělců v oblasti kreativního učení a přímá podpora pedagogů při jejich práci ve třídě.

“Dobré vzdělání v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost – stejně, jako každý okamžik našeho života. V našem projektu se minulostí příliš nezabýváme: bereme si ji ze školních osnov, kde jí je dostatek. Chceme ovšem tuto matérii dětem zpřítomnit – a v tom nám neocenitelnou službu dělá umění, které do čistě poznávacích procesů dovede přinést fantazii a prožitek. Teprve na tomto dvojím základě se odvažujeme stavět most do budoucnosti. Budoucnost totiž není to, co se nám děje – a my to pouze přijímáme. Měli bychom také umět ovlivnit její podobu,” představuje ideu projektu Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Kompetencím, které podporují tento aktivní přístup, se děti věnují v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Projekt vytvoří prostor pro prolínání těchto přístupů, a jejich vzájemné obohacování.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Kratochvílovou: 

  • kristyna.kratochvilova@spkv.education

Projekt Školy pro budoucnost je spolufinancován Evropskou Unií.

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR