spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Stanovisko SPKV k RVP

Stanovisko k revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy

Společnost pro kreativitu vzdělávání se tímto připojuje k nesouhlasnému stanovisku zástupců profesních oborových organizací k schválené revizi RVP pro základní školy a redukci výuky přírodovědných, společenskovědních a humanitních oborů.

Již deset let se v českém vzdělávacím prostředí snažíme vytvářet podmínky pro rozvoj kreativního vzdělávání, které přirozeně podporuje kompetenční učení, kreativitu, společenskou angažovanost, synergické myšlení, spolupráci a wellbeing. Jeho základním předpokladem je mezioborové propojování napříč předměty. A právě umění je jedním z funkčních nástrojů, jak tohoto propojování docílit.

Obáváme se, že schválené změny v RVP a atomizace vzdělávání na předměty jsou v kontradikci s naplňováním Strategie vzdělávací politiky ČR 2030 +, a rovněž s dalšími moderními vzdělávacími rámci na evropské úrovni.

SPKV chce podpořit společný dialog mezi relevantními aktéry, nalézání synergických řešení pro transparentní proces systémových změn v oblasti vzdělávání s ohledem na vzdělávací cíle 21. století.

Katarína Kalivodová

ředitelka SPKV

 

Podpořte nás
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR