spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Katka Kalivodová o kreativním vzdělávání v podcastu Kreativního Česka

Kreativní učení se do českých škol dostává zespodu. Novou platformu uMĚNÍM, festival FUK a jak lidé z kreativních odvětví pomáhají při vzdělávání přiblížila naše ředitelka Katarína Kalivodová v podcastu Kreativního Česka. 

Kruhové spektrum kulturních a kreativních odvětví protíná linie vzdělávání. Rozvoj talentu a kreativního myšlení si žádá nejen trh práce. Ukazuje se, že metody kreativního učení pomáhají i ve vztahu k udržitelnosti a při dalších výzvách současnosti. V Česku již spolupráci s externím tvůrcem vyzkoušely desítky učitelů, systémová podpora aktérům, kteří nastavují tuto žádanou spolupráci však chybí.


"Osvobodit se od frontálního vzdělávání - od začátku bylo cílem ukázat učitelům, jak učit jinak. To byly první kroky, naše první ambice. Mým snem je vnést do oblasti vzdělávání představu, že i učitel může být designérem vzdělávacího procesu," vysvětila Katka. 

 

V čem lidé z kreativních odvětví pomáhají učitelům i žákům? Co by se mělo změnit, pokud nyní nejsme ve stavu, že vzděláváme české děti pro 21. století? Přejeme pěkný poslech! Link najdete zde.
 

Podpořte nás
Katka Kalivodová o kreativním vzdělávání v podcastu Kreativního Česka
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR