spkv education

menu
Úvodní stránka > Naše aktivity

Naše aktivity

Podpořte nás

Zaměřujeme se na projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Realizujeme workshopy, kroužky pro děti, dlouhodobé projekty ve školách. Podporujeme vzdělávání a rozvoj učitelů i umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. Aktuálně realizujeme vzdělávací projekt Školy pro budoucnost v pražských školách ve spolupráci ve spolupráci s Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy a UUUL – dětským muuuzeem.

Věnujeme se popularizaci kreativity a kreativního učení jako klíčové kompetence pro 21. století. Pořádáme konference, diskuze, workshopy, festivaly. Ve spolupráci s Centrem pro současné umění DOX připravujeme FUK – festival umění a kreativity ve vzdělávání. 

Rovněž se zabýváme odbornou činností – jsme obsahoví partneři Nadačního fondu Eduzměna. Podílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM – platformy pro kreativní učení.

Akce

Není nám to FUK – DOX a SPKV pořádají Festival umění a kreativity ve vzdělávání Tisková zpráva
Není nám to FUK – DOX a SPKV pořádají Festival umění a kreativity ve vzdělávání
Kroužek VESMÍRNÝ MINECRAFT běží na školách Akce
Kroužek VESMÍRNÝ MINECRAFT běží na školách
ŠKOLY PRO BUDOUCNOST: startujeme na školách Štítek
ŠKOLY PRO BUDOUCNOST: startujeme na školách
Zavřít

Do dvouletého projektu, který je založený na principech kreativního učení, se zapojilo 20 tříd z 6 pražských škol. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro celostní učení spoluprací učitelů s experty z kulturních a kreativních průmyslů a podpořit sebeuvědomění žáků jako hybatelů změny. Zaměří se na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji, praktické zaměření výuky a rozvoj motivace žáků.

Žáci budou mít možnost zapojit se do důležitých rozhodnutí, např. výběru umělce, témat či projektových aktivit. Vybrané třídy se budou podílet na tvorbě dětského think-tanku k otázkám udržitelného rozvoje. 

“Dětský think tank je platforma nabídnutá dětem, aby společně s umělci, aktéry veřejného života a svými učiteli hledaly řešení pro společenské problémy, které vnímají jako palčivé, aby navrhovaly samy řešení a aby je uměly také veřejně odprezentovat a postavit se za ně,” představuje Tereza Dobiášová z UUULu jeden z výstupů projektu.                                                                                                                        “UUUl se v každém projektu, který realizuje, se snaží o co nejvyšší možnou participací dětí. Ideálem je, aby děti s námi projekty spoluvytvářely. V tomto projektu budeme spolu s umělci hledat cestu, jak se děti mohou stát opravdovými aktéry svého vzdělávání,” dodává.

Projekt přináší kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce, které vedou k aktivizaci žáků, posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy i schopnosti řešení problémů, ale také well-being žáků. Součástí projektu bude také proškolení pedagogů a umělců v oblasti kreativního učení a přímá podpora pedagogů při jejich práci ve třídě.

“Dobré vzdělání v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost – stejně, jako každý okamžik našeho života. V našem projektu se minulostí příliš nezabýváme: bereme si ji ze školních osnov, kde jí je dostatek. Chceme ovšem tuto matérii dětem zpřítomnit – a v tom nám neocenitelnou službu dělá umění, které do čistě poznávacích procesů dovede přinést fantazii a prožitek. Teprve na tomto dvojím základě se odvažujeme stavět most do budoucnosti. Budoucnost totiž není to, co se nám děje – a my to pouze přijímáme. Měli bychom také umět ovlivnit její podobu,” představuje ideu projektu Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Kompetencím, které podporují tento aktivní přístup, se děti věnují v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Projekt vytvoří prostor pro prolínání těchto přístupů, a jejich vzájemné obohacování.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Kratochvílovou: 

 • kristyna.kratochvilova@spkv.education

Naše aktivity

Projekty

Už deset let realizujeme s českými i zahraničními partnery projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, které využívají metody kreativního učení a snaží se přinést změnu (nejen) do českého vzdělávacího systému. Zaměřujeme se na rozvoj učitelů a umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. 

NAČÍST DALŠÍ


CHCI SE ZAPOJIT

Odborná činnost

Jsme obsahoví partneři Nadačního fondu EduzměnaPodílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM - platformy pro kreativní učení sdružující umělecké organizace, které vzdělávají uměním.  Spolupracujeme s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy na vzdělávácích projektech v oblasti udržitelného rozvoje. 

PRAHA 10: NESEĎ!

Jaké město by chtěly mít děti? Výtvarný projekt zaměřený na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí ZŠ v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí a společně s ostatními lidmi tvoří různorodou městskou populaci. Městská část Praha 10 je prostorem, který je také jejich a mohou mít na něj svůj vliv. 

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

uMĚNÍM je platforma uměleckých organizací, které vzdělávají uměním. Prohlubujeme a šíříme aktivity uměleckých organizací ve vzdělávání. Spolupráce profesionálních umělců s pedagogy přináší pozitivní dopady a zlepšuje kvalitu učení. Rozmanité umělecké formy začleněné do výuky zvyšují u žáků a studentů motivaci učit se, a rozvíjejí jejich klíčové kompetence. 

Projekt FyzikAr 7

V roce 2019 jsme jsme vyvíjeli v rámci projektu KPIŠ interaktivní aplikaci FyzikAR 7 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI, které se mj. zabývá možnostmi augmentované (rozšířené) reality ve vzdělávání, a designérem Vítem Škopem. 

Eduzměna

Jsme odborným partnerem Nadačního fondu Eduzměna. SPKV se podílí na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Čtyři významné nadace spojily síly, zkušenosti a finance a založily Nadační fond Eduzměna. Jeho cílem je podpořit změnu českého školského systému. 

Zavřít

PRAHA 10: NESEĎ!

Zadání: Všímejte si města jako prostoru, který je tu pro vás, a na který můžete mít své nároky i vliv. Pokuste se odhalit krásná místa ve veřejném prostoru Prahy 10, ale také nalézt nějaký lokální problém, něco, co vám brání v rozhledu nebo v pohybu. Všímejte si lidí, kteří zde žijí, zkuste se zamyslet nad jejich potřebami.

Proces a výstupy: Dívej se – sdílej – tvoř – upozorňuj – měň!

SPKV spolupracuje na evaluační části projektu. 

Zavřít

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

Zkoumáme dopady uměleckých programů ve vzdělávání na žáky, učitele, školy a další aktéry. Zapojujeme se do odborných diskusí k oblasti rozvoje vzdělávacího systému. Šíříme a propagujeme přínosy umění pro vzdělávání a rozvoj osobnosti mezi širokou a odbornou veřejností. Pracujeme na zvýšení povědomí o přínosech kreativního učení. Rozvíjíme komunitu lidí napříč sektory, která podporuje uplatnění výsledků v praxi. 

Členové: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum pro současné umění DOX, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Tanec Praha, UUUL - dětské muzeum, Ara Art, Kvas, Jaroslav Raušer

Partneři: UK-COŽP, Institut umění - Divadelní ústav, Kreativní Česko

Spolupracující organizace a experti: NIPOS, Česká hudební rada, Divadlo Archa, Informační kancelář OSN, Markéta Pastorová/ Národní ústav pro vzdělávání/, Jaroslav Anděl /Anglo-American University in Prague/

Test

Zavřít

Projekt FyzikAr 7

Jedná se o metodickou pomůcku, díky které se žáci mohou hravou formou seznámit s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované reality. Základními stavebními kameny jsou aplikace s tabletem, který obsahuje 47 animací doplněných o pracovní listy, s otázkami a úkoly s příklady z reálného života.

Aplikaci je ke stažení ZDE.

Zavřít

Eduzměna

Naše aktivity

Naše aktivity

Naše aktivity

Naše aktivity

První prioritou nadačního fondu je realizace regionální pilotáže: ve vybrané obci (v únoru 2020 se touto obcí stalo Kutnohorsko) chce Eduzměna během pěti let dokázat, že díky systematické spolupráci a podpoře všech aktérů zapojených do vzdělávání – zřizovatelů, ředitelů, učitelů a rodičů, lze u žáků dosáhnout pozitivních výsledků. Po vyhodnocení výsledků Nadační fond Eduzměna plánuje rozšíření modelu na další území ČR. 

Katka Kalivodová vede pracovní skupinu zaměřenou na děti. Věnuje se metodické spolupráci na mapovaní potřeb dětí a mladých lidí, designování programu na rozvoj kompetence k řešení problémů a participativní zapojení dětí a mladých lidí do rozhodovaní. 

Marianna Sršňová koordinuje pracovní skupinu zaměřenou na učení se ze zpětné vazby. Podílí se na mapování potřeb škol na Kutnohorsku a je součástí pracovní skupiny zaměřené na učitele, která nastavuje efektivní možnosti podpory učitelů.
Metodické výstupy

Jak uchopit danou školní látku kreativním způsobem? Jak ji uvést v souvislostech a s přesahem do jiných předmětů? Inspirujte se metodikou z našich školních projektů.

Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Vyjmenovaná slovaVzdělávání pro budoucnost

Cílem tohoto projektového vyučování je žákům poskytnout nové poznatky a vědomosti prostřednictvím učiva vyjmenovaných slov...

Prvouka hravě: Místo, kde žijeme

V metodické inspiraci  s tématem "Místo, kde žijeme" učitelům nabízíme možnost, jak uchopit zvolené téma netradičním přístupem... 

Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

Učitelům fyziky nabízíme možnost, jak uchopit téma fyzikálních zákonů a jevů novátorským přístupem. Pomocí superhrdinů... 

Superhrdinové – bojová hra

Téma školního projektu pracuje s bojovou hrou a představuje téma superhrdinů, jež nám nabízí možnost propojit předměty...

Zavřít

Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Vyjmenovaná slova.

Cílem tohoto projektového vyučování je žákům poskytnout nové poznatky a vědomosti prostřednictvím učiva vyjmenovaných slov a zařadit je do nových souvislostí. Vytváříme více příležitostí k uplatnění individuálních schopností, pocitu smysluplného učení, společných prožitků všech žáků. 

Odkaz

Soubor ke stažení
Zavřít

Prvouka hravě: Místo, kde žijeme

V metodické inspiraci s tématem „Místo, kde žijeme“ učitelům nabízíme možnost, jak uchopit zvolené téma netradičním přístupem. Pomocí této formy rozvíjíme v žácích aktivní občanství a zapojování do regionální komunity. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků.

Odkaz

Zavřít

Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

Učitelům fyziky nabízíme možnost, jak uchopit téma fyzikálních zákonů a jevů novátorským přístupem. Pomocí superhrdinů žákům vysvětlujeme fyzikální zákony a vědecké teorie. Propojujeme téma fyzikálních zákonů a záliby u žáků v superhrdinech, kteří se objevují ve filmech, komiksech a literatuře.

Odkaz

Zavřít

Superhrdinové – bojová hra

Téma školního projektu pracuje s bojovou hrou a představuje téma superhrdinů, jež nám nabízí možnost propojit předměty FY, VV, IKT, HV, PV, ČJL, TV a realizovat tak projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Je připraveno celkem 6 stanovišť a na přípravě a chodu se mohou podílet samotní žáci.

Odkaz
CHCI SE ZAPOJIT

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

Reference

 • Jana Babincová

  "Spolupráce se SPKV pro mě byla velmi podnětná a inspirující v obou oborech, kterým se věnuji - volné umělecké praxi a lektorské činnosti.
  Poznala jsem řadu zajímavých osobností a prohloubila jsem si znalosti a schopnosti v mezioborovém přístupu ke vzdělávání a volné tvorbě.
  Mám mnoho krásných a dojemných vzpomínek na práci s dětmi a jejich učitelkou během našeho projektu a závěrečné prezentace v DOXu."

  Jana Babincová, výtvarná umělkyně

   

 • Jana Dlouhá

  "V Centru pro otázky životního prostředí se zabýváme vzděláváním, a to z hlediska možností podporovat kompetence důležité pro aktivní občanství a samostatné rozhodování. To nelze bez schopnosti si představit budoucnost, znát postupy, které jsou nové, nevycházejí ze zaběhnutých zvyklostí (ty totiž často posilují status quo), a mít dostatek vůle své představy realizovat. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme působit na všechny složky osobnosti, rozvíjet je ve vzájemné harmonii – doplňovat znalostně založené environmentální vzdělávání o kreativitu, umění, a další výrazně humanitní prvky. To se nám v poslední době daří díky spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, která je našim partnerem v projektechVzdělávání pro budoucnost a Školy pro budoucnost." 

  Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Petr Kouba

  "Město Přerov může být hrdé na žáky ZŠ Boženy Němcové a na jejich kreativitu, ale hlavně ti žáci můžou být hrdí sami na sebe, co všechno dokázali. Postavení školy Boženy Němcové je v Přerově velmi specifické, taková prezentace rozhodně přispívá k souznění minority s majoritou, stírají se rozdíly a prostřednictvím umění nacházejí společnou řeč."

  Petr Kouba, náměstek primátora, Přerov

 • Ilona Bočínská

  "Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili."

  Ilona Bočínská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově

 • Marcel Gabriel

  "Pokud byste chtěli ve výuce vybočit ze zavedených stereotypů a výuku si užívat, pak tento projekt, ve kterém se spojí učitel s umělcem, je přesně to, po čem volá výuka 21. století.  Samotný proces a výsledek bude nejen překvapivý, ale  inspirující, vzrušují a nezapomenutelný nejen pro žáky, ale i pro vás."

  Marcel Gabriel, ZŠ Strossmayerovo nám.

 • Lucie Wittlichová

  “Po dobu jednoho roku se žáci pravidelně pod vedením Tomáše Žižky učili natáčet a animovat filmy, psát scénáře, vymýšlet pointy a to vše nakonec veřejně prezentovat. Pro žáky i pedagogy to byl nejenom nevšední zážitek, ale též možnost nahlédnout do světa fantazie a imaginace malých venkovských dětí. Díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se nám, ale především našim dětem, rozšířily další obzory a moc bychom si přáli, aby i další generace žáků měli tuto možnost. Vždyť život je jedno velké umění!”  

  Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany                                                                                                          

 • Jiří Raiterman

  "Dlouhodobě aplikujeme kreativní učení a oceňujeme kvalitní práci SPKV v této oblasti. A stejně jako my se snažíme obohatit formální (školní) vzdělávání možností učit se na jiném místě a jinak, tak vnímáme projekty SPKV jako způsob proměny prostředí pro formální vzdělávání - umění do všech škol!"

  Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

 • Lenka Němcová

  "Vzájemná spolupráce umělců, učitelů a koučů dává předpoklad vytvářet variabilní a zajímavé týmy, které dávají tvorbě projektů potenciál a jedinečnost.  Já sama jsem velkým fanouškem rozvoje komplexního souboru kompetencí, které rozvíjí dovednosti a osobnost žáka.  Máme společný cíl, který se mi po čtyřech letech jeví jako velmi úspěšný, výsledky v praxi, které žáci dokázali, jsou perspektivní  pro jejich budoucnost."

  Lenka Němcová, ZŠ Rakovského, Praha

© 2020 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR