spkv education

menu

Jsme odborným partnerem Nadačního fondu Eduzměna. SPKV se podílí na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Čtyři významné nadace spojily síly, zkušenosti a finance a založily Nadační fond Eduzměna. Jeho cílem je podpořit změnu českého školského systému. 

Podpořte nás
Eduzměna
Eduzměna
Eduzměna

Eduzměna

První prioritou nadačního fondu je realizace regionální pilotáže: ve vybrané obci (v únoru 2020 se touto obcí stalo Kutnohorsko) chce Eduzměna během pěti let dokázat, že díky systematické spolupráci a podpoře všech aktérů zapojených do vzdělávání – zřizovatelů, ředitelů, učitelů a rodičů, lze u žáků dosáhnout pozitivních výsledků. Po vyhodnocení výsledků Nadační fond Eduzměna plánuje rozšíření modelu na další území ČR. 

Katka Kalivodová vede pracovní skupinu zaměřenou na děti. Věnuje se metodické spolupráci na mapovaní potřeb dětí a mladých lidí, designování programu na rozvoj kompetence k řešení problémů a participativní zapojení dětí a mladých lidí do rozhodovaní. 

Marianna Sršňová koordinuje pracovní skupinu zaměřenou na učení se ze zpětné vazby. Podílí se na mapování potřeb škol na Kutnohorsku a je součástí pracovní skupiny zaměřené na učitele, která nastavuje efektivní možnosti podpory učitelů.

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR