spkv education

menu
Úvodní stránka > Školy pro budoucnost > Školy pro budoucnost
Podpořte nás

Dlouhodobé programy

Už více než pět let realizujeme v českých školách program Kreativní partnerství, který do výuky na základních i středních školách zapojuje umělce a rozmanité umělecké formy. Je založený na strukturované spolupráci umělců a učitelů, jejíž součástí je vždy mapování potřeb konkrétní třídy, nastavení vhodných opatření, implementace opatření, vyhodnocení jejich vhodnosti a dopadů a nastavení dalších opatření. Program Creative Partnerships vyvinula organizace Creativity, Culture and Education.

Díky pozitivním dopadům nejen na zvyšování kvality výuky (které jsou výzkumně zmapované program úspěšně probíhá v mnoha zemích po celém světě a díky nám i ve většině krajů v celé České republice. Do přípravy a realizace výuky zapojujeme umělce či odborníky z praxe, kteří společně s učiteli vytváří zážitkové formy výuky na základních a středních školách. Aktuálně realizujeme projekt Vzdělávání pro budoucnost ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a Školy pro budoucnost rovněž Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze UUUL - dětské muuuzeum

Více

“Dobré vzdělání v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost – stejně, jako každý okamžik našeho života. V našem projektu se minulostí příliš nezabýváme: bereme si ji ze školních osnov, kde jí je dostatek. Chceme ovšem tuto matérii dětem zpřítomnit – a v tom nám neocenitelnou službu dělá umění, které do čistě poznávacích procesů dovede přinést fantazii a prožitek. Teprve na tomto dvojím základě se odvažujeme stavět most do budoucnosti. Budoucnost totiž není to, co se nám děje – a my to pouze přijímáme. Měli bychom také umět ovlivnit její podobu,” představuje ideu projektu Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Školy pro budoucnost

Jak to děláme?

Realizujeme nejméně roční programy, které zahrnují fáze identifikace cílů, plánování a realizace třídního projektu, vyhodnocení dopadů. Díky tomu je naše práce cílená na specifické potřeby a zájmy podpořených tříd.

graf

Proč
to děláme?Protože
kreativní učení...

 • rozvíjí kreativitu a kritické myšlení žáků
 • zlepšuje schopnosti žáků konat samostatně a zodpovědně
 • umožňuje lepší uplatnění žáků na trhu práce
 • zvyšuje motivaci žáků k učení a podporu aspirací
 • zapojuje studenty do rozhodování o výuce
MÁME ZÁJEM

Naše projekty

Město budoucnosti

V projektu, který probíhal v rámci Kreativního partnerství na ZŠ Na Beránku v Praze, se žáci učili pochopit geometrii jako celek...

Projekt Čítárna

V rámci programu Kreativní partnerství pracovali studentky a studenti truhlářského a instalatérského oboru ze SOŠ Beroun-Hlinky v roce...

Já a můj čas

Žáci ze ZŠ Pod Budčí, Zákolany, se pod vedením divadelníka a výtvarníka Tomáše Žižky ve spolupráci s pedagogy věnovali projektu zaměřenému...

Piráti z fantazie

Nové metody vyučování formou projektové výuky a kreativních metod vzdělávání si vyzkoušeli na ZŠ Boženy Němcové v Přerově...

Zavřít

MĚSTO BUDOUCNOSTI

V projektu, který probíhal v rámci Kreativního partnerství na ZŠ Na Beránku v Praze, se žáci učili pochopit geometrii jako celek. Prostřednictvím různých výtvarných technik tvořili vlastní 3D model města budoucnosti, ve kterém by chtěli žít – s využitím concept artu. Společně s umělcem rozvíjeli svou fantazii, seznámili se s funkcemi a formou architektury, se základními pojmy geometrie, tvary a tělesy i se základními otázkami urbanismu. Díky projektu si žáci uvědomili, že je geometrie obklopuje v běžném životě, zkoumali, jak na ně působí různé objekty, jak geometrie mění prostředí, ve kterém žijí a jakým způsobem je ovlivňuje.

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Město budoucnosti Enotor

Zavřít

PROJEKT ČÍTÁRNA

V rámci programu Kreativní partnerství pracovali studentky a studenti truhlářského a instalatérského oboru ze SOŠ Beroun-Hlinky v roce 2018/2019 pod vedením architekta Ondřeje Krajdla ve spolupráci s pedagogy na projektu návrhu a realizace čítárny jako relaxačního místa pro studenty. Pracovali na návrzích designu, interiéru, nábytku, osvětlení, malby i dekorací. Vyzkoušeli si aktivity, které běžně ve výuce nedělají, např. navrhování v počítačovém programu Sketchup. Vybudovaný prostor je aktuálně k dispozici všem studentům jako chill-out zóna.

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Projekt Čítárna

Zavřít

JÁ A MŮJ ČAS

Žáci ze ZŠ Pod Budčí, Zákolany, se pod vedením divadelníka a výtvarníka Tomáše Žižky ve spolupráci s pedagogy věnovali projektu zaměřenému na vnímání času v kontextu historie obce Zákolany. Projekt se zaměřil na rozvoj čtenářské gramotnosti i posílení pozitivních vztahů ve třídě. Děti si zvolily jako svůj cíl vytvoření animovaného filmu, pro který psali příběhy a vytvářeli storyboardy. Při tvorbě filmů používali různé výtvarné techniky jako papírkovou metodu, loutky či meotar a animování písku atd. V místní Piance Dalibor vystavili žáci své scénáře a výtvarné návrhy ke svým filmům a další výtvarné práce vzniklé v průběhu projektu.

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Já a můj čas

Zavřít

PIRÁTI Z FANTAZIE

Nové metody vyučování formou projektové výuky a kreativních metod vzdělávání si vyzkoušeli na ZŠ Boženy Němcové v Přerově. Děti tvořily jak výtvarnou, tak hlavně filmovou formou. Na základě jazykových cvičení a podkladů psaly scénáře, stavěly strukturu filmů a dalších artefaktů a učily se pracovat s novými technologiemi. Ve vlastní videotvorbě se věnovaly vesmíru, planetě Zemi, ve druhém pololetí se zaměřily na dějiny antického Řecka a Říma (dle probíraného učiva). Natočená videa prezentovaly na společné výstavě v galerii Pasáž.

"Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili."     

                                                                                                                                                               Ilona Bočinská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové, Přerov    

 

 
 

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

Školy pro budoucnost

GALAXY BOB A JEHO VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ

NAPIŠTE NÁM

Odborné výstupy

Manuál akčního výzkumu                                 studie
Manuál akčního výzkumu

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci a na základě ...

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci a na základě porozumění naplánovat kroky k jejímu obohacení či změně a následnému vyhodnocení kroků, které byly provedeny. Akční výzkum je jedním z typů výzkumu, který souvisí se změnou aktivit, které studuje ...

Manuál akčního výzkumu ke stažení Zavřít
Posun ve vztazích ve třídě studie
Posun ve vztazích ve třídě

Případová studie se zaměřuje na proces změn vztahů ve třídě v kontextu realizace dvou třídních projektů na jedné střední odborné škole. .. Cílem následujícího textu je ...

Případová studie se zaměřuje na proces změn vztahů ve třídě v kontextu realizace dvou třídních projektů na jedné střední odborné škole. .. Cílem následujícího textu je identifikovat, jak projekty zaměřené na rozvoj kreativity u žáků (ne)zamýšleně přispěly i ke zlepšení vztahů ve třídách a ke zvýšení zájmu žáků o školní vzdělávání.

Soubor ke stažení Zavřít
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace studie
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém ...

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém je velký počet žáků, kteří jsou ohroženi možnou šikanou. Tato hrozba je (nebo může být) ovlivněna jednáním okolí, které je zatíženo stereotypy a předsudky spojenými s romským etnikem.

Soubor ke stažení Zavřít
Můj otisk (Děti času) studie
Můj otisk (Děti času)

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního ...

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního projektu, ve kterém došlo k posunu celé třídy zejména v oblasti motivace žáků, jejich spolupráce (rozvoj kompetence sociální a personální) a rovněž k pozitivnímu dopadu při obohacení repertoáru výukových metod pro učitelku.

Soubor ke stažení Zavřít
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR