spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > Odborná činnost > uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

uMĚNÍM je platforma uměleckých organizací, které vzdělávají uměním. Prohlubujeme a šíříme aktivity uměleckých organizací ve vzdělávání. Spolupráce profesionálních umělců s pedagogy přináší pozitivní dopady a zlepšuje kvalitu učení. Rozmanité umělecké formy začleněné do výuky zvyšují u žáků a studentů motivaci učit se, a rozvíjejí jejich klíčové kompetence. 

Podpořte nás

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

Zkoumáme dopady uměleckých programů ve vzdělávání na žáky, učitele, školy a další aktéry. Zapojujeme se do odborných diskusí k oblasti rozvoje vzdělávacího systému. Šíříme a propagujeme přínosy umění pro vzdělávání a rozvoj osobnosti mezi širokou a odbornou veřejností. Pracujeme na zvýšení povědomí o přínosech kreativního učení. Rozvíjíme komunitu lidí napříč sektory, která podporuje uplatnění výsledků v praxi. 

Členové: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum pro současné umění DOX, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Tanec Praha, UUUL - dětské muzeum, Ara Art, Kvas, Jaroslav Raušer

Partneři: UK-COŽP, Institut umění - Divadelní ústav, Kreativní Česko

Spolupracující organizace a experti: NIPOS, Česká hudební rada, Divadlo Archa, Informační kancelář OSN, Markéta Pastorová/ Národní ústav pro vzdělávání/, Jaroslav Anděl /Anglo-American University in Prague/

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR